V letošním roce ve škole budou tyto PT:

7. – 10.7. – pohybová akademie

13. – 17.7. – parkour – CK fit

20. – 24.7. – parkour- CK fit

3. – 7.8. – Bricks for kids

10. – 14.8.- Bricks for kids

17. – 21.8. – pohybová akademie

17. – 21.8. -Bricks for kids

 

pohak

B4K

23. června jsem se rozloučili s třídami paní učitelky Beňové a pana učitele Suchého. Bylo to loučení přívětivé a tak jsem na chvíli zapomněli na  dobu coronavirovou. Děkujeme rodičům i třídním učitelům za výbornou organizaci a těšíme se, že se na nás naši bývalí žáci přijdou podívat.

Vážení rodiče, rádi bychom znali váš názor na výuku od 11.3.2020. Tento dotazník jste měli možnost vyplnit již před 2 měsíci. Věříme, že na konci školního roku máte více klidu na zhodnocení naší práce a předem děkujeme za čas, který dotazníku věnujete.Dotazník naleznete na:
https://www.survio.com/survey/d/Q3Y9Y0A5C6O7K1E9P
nebo přímo :Vyplnit dotazník!

Milí žáci, rádi bychom znali vaše zkušenosti s výukou od 11. března. Vyplňte prosím dotazník on line, nebo Vám ho vyučující dají v tištěné formě. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny.

https://www.survio.com/survey/d/J7D3H7L0D5D0U9H5T

<a href=“https://www.survio.com/survey/d/J7D3H7L0D5D0U9H5T“ target=“_blank“ style=“display:inline-block;text-decoration:none;background-color:#599fb3;color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;padding:8px 12px;font-size:18px;line-height:22px;“>Vyplnit dotazník!</a>

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, připravujeme školní rok 2020-2021 a jedním z podkladů je výběr PVP pro tento školní rok. Žáci 5. ročníku si vybírají z Cvičení z EVVO, přípravy na život, konverzace v AJ nebo základů společenských věd a zdravého životního stylu.
Žáci 6. ročníků si vybírají cizí jazyk – francouzštinu nebo němčinu.
Žáci 7. ročníků si vybírají ze cvičení z matematiky, mediální výchovy, konverzace v anglickém jazyce nebo základů společenských věd a sporotvních her. Přihlášky posílejte prosím na e-mail zszelenec@zszelenec.net, v odpovědi budete mít potvrzení přijetí přihlášky. Podrobnosti se dozvíte na webu školy, kde jsou charakteristiky PVP a jména vyučujících. Žáci, kteří podali přihlášku na gymnázium přihlášku neposílají. Děkuji Malá
Volitelné předměty pro školní rok 2020-21
přihláška

Vážení rodiče,
posílám seznam budoucích tříd.
připomínám, že třídní schůzky již nebudou, uvidíte své třídní učitelky 1. září na slavnostním otevření školního roku. Užijte si krásné a bezstarostné prázdniny!
1.A: 1,4,5,7,17,19,20,26,30,36,43,45,49,52,56,60,62,66,69
1.B: 3,6,12,15,24,28,29,37,38,39,42,46,47,53,55,59,61,63,67,68
1.C: 2,9,11,13,14,18,21,22,23,25,27,32,33,34,40,48,50,57,58,65

SEZNAMY BYLY MÍRNĚ ZMĚMĚNY DNE 9.6. DALŠÍ ZMĚNY JIŽ NEJSOU MOŽNÉ.

Milí prvňáčci, zveme vás s vašimi rodiči 5.června ve 13 hodin do školy. Vyzkoušíte si hodinu práce ve škole jako skuteční žáci velké školy. Přineste si jen přezuvky a přiveďte své rodiče. Čekáme vás podle rozpisu v příloze u vchodů do školy A1 ( skupina 3,4,5 – hlavní vchod), a D.(skupina 1,2,6- nová budova Mstětická
Skupina 1

 

  INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 4.TŘÍD

 

Zjišťujeme zájem o školní družinu ve školním roce 2020/21 pro žáky budoucích 4. ročníků.

S ohledem na kapacitu školní družiny je počet míst omezen na 30. Ten, kdo má o školní družinu zájem,

nechť se ozve na email  barbora.simonova@zszelenec.net   ve znění : mám zájem o umístění svého

syna/dcery do ŠD, třída, nejpozději do 7.6.2020 . Na přihlášky došlé po tomto termínu, nebude brán ohled.

 

V případě většího zájmu, než je kapacita družiny, bude z došlých emailů vylosováno 10 žáků + 2

náhradníci z každé současné 3.třídy .  Toto losování proběhne za účasti vedení školy a koordinátorů

daných tříd dne 8.6.2020  ve 14:00  v ředitelně školy. Rodiče vylosovaných žáků budou následně

informováni.

 

 

Vedoucí školní družiny : Barbora Šimonová

POKYNY PRO ŽÁKY PREZENČNÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020

– ODPOLEDNÍ BLOK

ODPOLEDNÍ BLOK NENÍ školní družina, má svá specifická hygienická pravidla.
Odchody z odpoledního bloku jsou neměnné, nelze tedy žáky vyzvedávat po zazvonění na zvonek ŠD,
ale dle konkrétních časů (můžete zvolit jakýkoliv čas např. 14.15, ale tento čas je nutné dodržet).
ODCHODY ZE ŠKOLY
je nutné dodržovat PŘESNÉ vyzvedávací časy uvedené v přihlášce
žáci ze skupin budou přiváděni do šaten postupně v daný čas tak, aby se nepotkávali, nelze s
žáky v šatně čekat
žáci odchází ze šaten té budovy, kam ráno přišli

POBYT VE TŘÍDĚ – po dobu odpoledního bloku
žáci musí dodržovat daná hygienická pravidla (nošení roušek po dobu skupinových her,tvoření…)
před použitím vybavení školní třídy je vždy nutná dezinfekce rukou
na oběd s sebou žáci musí nosit sáček na odkládání roušky

POBYT VENKU
při pobytu venku (areál školy) žáci nemusí používat roušky, ale je nutné dodržovat danou
skupinu a prostor jim vymezený
při pobytu mimo areál školy žáci musí mít vždy roušky

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování,
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, jsou důvodem k vyloučení ze skupiny
odpoledního bloku.Týká se to také opětovného pozdního vyzvedávání.
V Zelenči dne 25. 5. 2020

Informace k prezenční výuce na 1. stupni od 25.5.2020
Kdy a kam mám přijít : naleznete v tabulce UČEBNY – VSTUP DO ŠKOLY
Kdy budu odcházet :
A) Žáci, kteří půjdou na odpolední blok – platí přibližný čas, který napsali do přihlášky. Přesný čas se dozví od pedagoga ( tak, aby se nesetkali žáci různých skupin).Odchází vždy z budovy, do které ráno přišli.
B) Žáci, kteří jdou na oběd – k času v tabulce OBĚDY A ODCHODY přičtěte cca 10 minut
C) Žáci, kteří jdou domů na oběd – v intervalu čas oběda – +10 minut.
S kým a ke komu budu chodit do skupiny:
Seznamy skupin už vyučující s rodiči konzultovali. Jsou hotové, příslušní pedagogové je pošlou během tohoto týdne spolu s konkrétními rozvrhy na e-mail, nebo dají na iškolu.
Co si mám vzít s sebou :
– ráno všichni přijdeme v roušce, s sebou budete mít v sáčku druhou roušku
– psací potřeby
– „univerzální sešit“, nebo sešity na český jazyk, matematiku, angličtinu
– svačinu
– přezuvky ( pokud jste nechali ve škole, čekají na vás v šatně)
– navíc pomůcky, které vám vaši pedagogové napíší
Co se stane, když nestihnu svůj čas nástupu
Počkáš mimo prostor před školou než odejdou všichni do školy a půjdeš se službou u dveří jako poslední

Pro ty, kdo zůstanou na distanční výuce

Pro vás se zřejmě změní časy meetingů, vyučující dají vědět. Jinak budeme pokračovat na GC a souběžně s vašimi kamarády se budeme učit stejnou látku.
Vchood A1 – hlavní vchod, A2 – boční vchod (ze zahrady), B – Kasalova 467, C – za úřadem, D – Mstětická , MŠ – Školní
VCHOD a2
VCHOD B
vchod C
VCHOD MŠ
vchod D
vchod A1

Vážení přátelé, od 25.5. lze znovu použít prostory školy k odpoledním aktivitám. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kombinovat vyučování s odpoledními kroužky ve škole, tak všechny pohybové aktivity budou v tělocvičně. V této souvislosti prosím všechny nájemce, aby mi dali vědět, zda budou chodit, případně v jakém čase. ¨Podmínky , za kterých je možno tělocvičnu využít:
1. Rodiče ( doprovod) nemají vstup do tělocvičny povolen – dítě si převezme lektor u dveří
2. Nejsou k dispozici šatny ani sprchy.
3. Karimatky si nosí cvičenci svoje.
4. Použité nářadí se shromáždí na určením místě k dezinfekci.

Pro nový školní rok 2020-2021 přijme naše škola učitele.Nabízíme příjemné prostředí, chytré děti a výborné platové podmínky. V případě zájmu kontaktujte prosím ředitelku školy na zszelenec@zszelenec.net. Těšíme se na vás!

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.

Téma měsíce

CESTUJEME VZDUCHEM

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks