Nadcházející akce
 1.   25.9.2018 @ 16:30 - 17:30
  Ukázka lekce taneční školy
 2.   26.9.2018
  8.B,9.B Tepfaktor
 3.   26.9.2018 @ 16:00 - 18:30
  Svatováclavská pouť do Svémyslic
 4.   27.9.2018 @ 10:30 - 14:00
  Legiovlak Brandýs nad Labem- 6.C,8.A,8.B
 5.   28.9.2018
  Státní svátek
Doporučujeme

KLÁSEK POČTÁŘ
První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.
Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.
Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).
Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.
Výsledky dubnových úloh: A 1. D, 2. E, 3. C, 4. C; B 1. B, 2. E, 3. C, 4. C

Klásek Počtář- zadání na květen
A
1. Eva, Iva a Ela mají po 5 sponkách. Eva pak dala 3 spony Ivě a Iva dala polovinu svých spon Ele. Kolik sponek má Ela?
(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9

2. Věra má 3 bratry (b) a 3 sestry (s). Kolik bratrů a sester má její bratr Petr?
(A) 3 b a 3 s (B) 3 b a 4 s (C) 2 b a 3 s (D) 3 b a 2 s (E) 2 b a 4 s

3. Jana, Eva, Iva a Dora se narodily 1.3., 17.5, 20.6. a 20.3. Eva a Iva se narodily ve stejném měsíci, den narození Jany a Ivy je zapsán stejným číslem. Která se narodila 17.5.?
(A) Jana B) Eva (C) Iva (D) Dora (E) nelze určit

4. Vyber správný výsledek: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 − 3 − 2 − 1 − 0 = ?
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 10 (E) 16

B
1. Je 5 dětí. Kája je o 2 roky starší než Ota, ale o 2 roky mladší než Dana. Táňa je o 3 roky starší než Áňa. Ota a Áňa jsou dvojčata. Kdo je nejstarší?
(A) Áňa (B) Ota (C) Dana (D) Kája (E) Táňa

2. Ve čtvercové krabici byly 2 vrstvy stejných čtvercových čokolád. Pavel snědl všech 20 čokolád z horní vrstvy, které byly umístěny okolo bočních stěn krabice. Kolik čokolád zůstalo v krabici?
(A) 16 (B) 30 (C) 50 (D) 52 (E) 70

3. Soutěže se zúčastnilo 28 dětí. Počet dětí umístěných za Elou byl 2x větší než počet dětí před Elou. Na jakém místě byla Ela?
(A) na 16. (B) na 17. (C) na 8. (D) na 9. (E) na 10.

4. Tachometr auta ukazuje hodnotu 187 569, tedy žádné dvě číslice nejsou stejné. Po kolika kilometrech to nastane příště?
(A) 1 (B) 21 (C) 431 (D) 12 431 (E) 13 776

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
kroužek inline 2018 (2) logo_ Leták Zeleneč kroužek inline 2018