Jana Malá

Vážení rodiče,

snažíme se zorganizovat volný čas dětí   tak, aby ve škole mohly zůstat i odpoledne. Pokusíme se všem nabídnout i nové kroužky v odd KROUŽKY.

logolinkŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:

 1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách.
 2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

 

 

 

 

Pravidla pronajímání tělocvičny platná od roku 2016

 1. V termínu od 5.6. do 9.6. příslušného kalendářního roku zašlou zájemci o pronájem v následujícím školním roce požadovaný rozvrh svých aktualit na e-mail školy zszelenec@zszelenec.net.
 2. V rámci kroužků pro děti bude mít každý nájemce zaručen minimální počet hodin tak, aby jedna hodina byla v čase

16-17,jedna hodina 17-18 a jedna hodina 18-19hodin.

 1. V termínu do 15.6. proběhne schůzka všech nájemců, kde budou mít možnost jednotlivé termíny upřesnit, nebo dohodou změnit. V případě, že k dohodě nedojde, bude nájemce sporné hodiny určen losem. Na základě této dohody budou do 20.6. podepsány s jednotlivými nájemci smlouvy.
 2. Nájemci odevzdají pronajímateli klíče od pronajímaných prostor do konce června. Pokud budou chtít pronajímat prostory i v době prázdnin, bude vyhotoven dodatek k dohodě s přesnými dny a časy tak, aby byl zabezpečen přiměřený úklid prostor.
 3. Od školního roku 2016-2017 bude účtována 1 hodina týdně pravidelného pronájmu paušální částkou ( ne za fakticky využitou hodinu):
 1. Velká tělocvična : 1200,- Kč/měsíc
 2. Velká učebna :         400,- kč/měsíc
 3. Malá učebna :         320,- Kč/měsíc

Pořadí přednosti při pronajímání tělocvičen :

 1. Subjekt se sídlem v Zelenči
 2. Stávající nájemci
 3. Subjekty, které včas odeslaly své požadavky ( do 7.6.)
 4. Subjekty, u kterých se předpokládá naplněnost kroužku nad 10 cvičících.

1.6. – končí kroužky organizované školou.

1.6. – 26.6. – přijímáme dary do tomboly na AKADEMII

5.6. 2017 od 17 hodin – třídní schůzky budoucích prvních tříd

 1. – 14.6.2017 – obhajoby prací 9. tříd

14.6. – školní knihovna uzavřena

19.6. – třídní schůzky – 1. – 4. třídy – od 17,00

 1. – 9. třídy- od 17,30

26.6. – generální zkouška AKADEMIE – od 10,00

27.6. – výběr učebnic

28.6.- rozdání učebnic

29.6. – sportovní den

30.6. – vysvědčení, poslední zvonění 9. Třídy

Vysvědčení žáků, kteří nebudou 30.6. ve škole je možné si vyzvednout

 1. a 4. 7. V 9 – 13 hodin, nebo po předchozí domluvě v jiný čas ( email).

 

Rozpočet Základní školy Zeleneč, okres Praha – východ pro rok 2017

Z rozpočtu MŠMT                                          21 778 193,- Kč
Z rozpočtu Obce Zeleneč                                          2 360 000,-Kč
Celkem                                          24 138 193,- Kč
Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *
Téma měsíce
JÁ A MŮJ REGION
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
Tykadýlko 001 EU OP VVV MSMT Angl Akademie 2017 001 psycholog pozvánka