Jana Malá

V letošním roce ve škole budou tyto PT:

7. – 10.7. – pohybová akademie

13. – 17.7. – parkour – CK fit

20. – 24.7. – parkour- CK fit

3. – 7.8. – Bricks for kids

10. – 14.8.- Bricks for kids

17. – 21.8. – pohybová akademie

17. – 21.8. -Bricks for kids

 

pohak

B4K

23. června jsem se rozloučili s třídami paní učitelky Beňové a pana učitele Suchého. Bylo to loučení přívětivé a tak jsem na chvíli zapomněli na  dobu coronavirovou. Děkujeme rodičům i třídním učitelům za výbornou organizaci a těšíme se, že se na nás naši bývalí žáci přijdou podívat.

Vážení rodiče, rádi bychom znali váš názor na výuku od 11.3.2020. Tento dotazník jste měli možnost vyplnit již před 2 měsíci. Věříme, že na konci školního roku máte více klidu na zhodnocení naší práce a předem děkujeme za čas, který dotazníku věnujete.Dotazník naleznete na:
https://www.survio.com/survey/d/Q3Y9Y0A5C6O7K1E9P
nebo přímo :Vyplnit dotazník!

Milí žáci, rádi bychom znali vaše zkušenosti s výukou od 11. března. Vyplňte prosím dotazník on line, nebo Vám ho vyučující dají v tištěné formě. Děkujeme a přejeme krásné prázdniny.

https://www.survio.com/survey/d/J7D3H7L0D5D0U9H5T

<a href=“https://www.survio.com/survey/d/J7D3H7L0D5D0U9H5T“ target=“_blank“ style=“display:inline-block;text-decoration:none;background-color:#599fb3;color:#ffffff;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;padding:8px 12px;font-size:18px;line-height:22px;“>Vyplnit dotazník!</a>

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, připravujeme školní rok 2020-2021 a jedním z podkladů je výběr PVP pro tento školní rok. Žáci 5. ročníku si vybírají z Cvičení z EVVO, přípravy na život, konverzace v AJ nebo základů společenských věd a zdravého životního stylu.
Žáci 6. ročníků si vybírají cizí jazyk – francouzštinu nebo němčinu.
Žáci 7. ročníků si vybírají ze cvičení z matematiky, mediální výchovy, konverzace v anglickém jazyce nebo základů společenských věd a sporotvních her. Přihlášky posílejte prosím na e-mail zszelenec@zszelenec.net, v odpovědi budete mít potvrzení přijetí přihlášky. Podrobnosti se dozvíte na webu školy, kde jsou charakteristiky PVP a jména vyučujících. Žáci, kteří podali přihlášku na gymnázium přihlášku neposílají. Děkuji Malá
Volitelné předměty pro školní rok 2020-21
přihláška

Vážení rodiče,
posílám seznam budoucích tříd.
připomínám, že třídní schůzky již nebudou, uvidíte své třídní učitelky 1. září na slavnostním otevření školního roku. Užijte si krásné a bezstarostné prázdniny!
1.A: 1,4,5,7,17,19,20,26,30,36,43,45,49,52,56,60,62,66,69
1.B: 3,6,12,15,24,28,29,37,38,39,42,46,47,53,55,59,61,63,67,68
1.C: 2,9,11,13,14,18,21,22,23,25,27,32,33,34,40,48,50,57,58,65

SEZNAMY BYLY MÍRNĚ ZMĚMĚNY DNE 9.6. DALŠÍ ZMĚNY JIŽ NEJSOU MOŽNÉ.

Milí prvňáčci, zveme vás s vašimi rodiči 5.června ve 13 hodin do školy. Vyzkoušíte si hodinu práce ve škole jako skuteční žáci velké školy. Přineste si jen přezuvky a přiveďte své rodiče. Čekáme vás podle rozpisu v příloze u vchodů do školy A1 ( skupina 3,4,5 – hlavní vchod), a D.(skupina 1,2,6- nová budova Mstětická
Skupina 1

Informace k prezenční výuce na 1. stupni od 25.5.2020
Kdy a kam mám přijít : naleznete v tabulce UČEBNY – VSTUP DO ŠKOLY
Kdy budu odcházet :
A) Žáci, kteří půjdou na odpolední blok – platí přibližný čas, který napsali do přihlášky. Přesný čas se dozví od pedagoga ( tak, aby se nesetkali žáci různých skupin).Odchází vždy z budovy, do které ráno přišli.
B) Žáci, kteří jdou na oběd – k času v tabulce OBĚDY A ODCHODY přičtěte cca 10 minut
C) Žáci, kteří jdou domů na oběd – v intervalu čas oběda – +10 minut.
S kým a ke komu budu chodit do skupiny:
Seznamy skupin už vyučující s rodiči konzultovali. Jsou hotové, příslušní pedagogové je pošlou během tohoto týdne spolu s konkrétními rozvrhy na e-mail, nebo dají na iškolu.
Co si mám vzít s sebou :
– ráno všichni přijdeme v roušce, s sebou budete mít v sáčku druhou roušku
– psací potřeby
– „univerzální sešit“, nebo sešity na český jazyk, matematiku, angličtinu
– svačinu
– přezuvky ( pokud jste nechali ve škole, čekají na vás v šatně)
– navíc pomůcky, které vám vaši pedagogové napíší
Co se stane, když nestihnu svůj čas nástupu
Počkáš mimo prostor před školou než odejdou všichni do školy a půjdeš se službou u dveří jako poslední

Pro ty, kdo zůstanou na distanční výuce

Pro vás se zřejmě změní časy meetingů, vyučující dají vědět. Jinak budeme pokračovat na GC a souběžně s vašimi kamarády se budeme učit stejnou látku.
Vchood A1 – hlavní vchod, A2 – boční vchod (ze zahrady), B – Kasalova 467, C – za úřadem, D – Mstětická , MŠ – Školní
VCHOD a2
VCHOD B
vchod C
VCHOD MŠ
vchod D
vchod A1

Vážení přátelé, od 25.5. lze znovu použít prostory školy k odpoledním aktivitám. Vzhledem k tomu, že nemůžeme kombinovat vyučování s odpoledními kroužky ve škole, tak všechny pohybové aktivity budou v tělocvičně. V této souvislosti prosím všechny nájemce, aby mi dali vědět, zda budou chodit, případně v jakém čase. ¨Podmínky , za kterých je možno tělocvičnu využít:
1. Rodiče ( doprovod) nemají vstup do tělocvičny povolen – dítě si převezme lektor u dveří
2. Nejsou k dispozici šatny ani sprchy.
3. Karimatky si nosí cvičenci svoje.
4. Použité nářadí se shromáždí na určením místě k dezinfekci.

Pro nový školní rok 2020-2021 přijme naše škola učitele.Nabízíme příjemné prostředí, chytré děti a výborné platové podmínky. V případě zájmu kontaktujte prosím ředitelku školy na zszelenec@zszelenec.net. Těšíme se na vás!

Informace k prezenční výuce na 1. stupni od 25.5.2020 a ukončení druhého pololetí 2019/2020.

1. V současné době je škola připravena na příchod přihlášených žáků do skupin od 25.5. 2020. Pokud přišly přihlášky přes e-mail, měli byste všichni zpět dostat potvrzení o přijetí. Pedagogové budou ve čtvrtek a v pátek kontaktovat rodiče nepřihlášených žáků, aby se ubezpečili, že do prezenční výuky nenastoupí.
2. Přesný rozpis příchodů, šaten, učeben a rozvrhu bude v komunikaci na iškole v pondělí 18. 5.
3. Školní družina jako taková fungovat nebude. nahradí ji odpolední blok ( viz přihláška). Blok bude žák opouštět podle zadání rodiče – přesný čas po skupinách bude upřesněn v rozvrhu na iškole.
4. Školní jídelna bude pro žáky i učitele vařit od 25.5.
5. Kroužky probíhající ve škole včetně ZUŠ začnou také od 25.5. Kontaktujte prosím konkrétní organizátory.
6. Zároveň s výukou ve škole bude probíhat také on-line výuka pro žáky doma.
7. Učebnice budou vybírány v posledním týdnu školního roku.
8. Výjezdy na školy v přírodě třídní učitelé již řešili s rodiči individuálně.
9. Dny ředitelského volna 29. a 30.6. jsou zachovány. Vysvědčení bude vydáno 26. června 2020.
Nejčastější dotazy:
Je možné přihlásit žáka po 18.5.2020? – Ano, ale musí být volné místo ve skupině příslušného ročníku. Zákonný zástupce (ZZ) doručí přihlášku a čestné prohlášení do ředitelny školy.
Je možné odhlásit žáka po 18.5.2020? . Ano, odhlášení provede zákonný zástupce písemnou formou k rukám ředitelky školy.
Jakým způsobem omlouvá ZZ nepřítomnost žáka ve škole? Stejným způsobem jako při povinné výuce. Pokud tak neučiní do 48 hodin, bude ho kontaktovat pedagog s dotazem, zda ještě bude prezenční výuku navštěvovat.

Vzhledem k navýšení počtu přihlášených byla vytvořena skupina C – rozvrh – úterý a čtvrtek – český jazyk, pondělí a středa – matematika – konzultace v pátek. Vchod A, učebna A9. Pokud ještě někdo chce využít této možnosti a neposlal přihlášku, prosím, napište co nejdříve.

Děkujeme všem za přihlášky na prezenční vyučování. Příjem přihlášek byl uzavřen. Nejdůležitější informaci určitě víte – na přijímací řízení jdete 8. června. Střední školy by vás měly vyzvat s informacemi, jak bude přijímací řízení probíhat.
Následující informace se týkají prezenční výuky v naší škole:

Skupina A -9.A Beňová – ČJ – pondělí a středa 8,30 – 12,00
Hejnic – M – úterý a čtvrtek 8,30 – 12,00
pátek: Sládečková (Př,Ch), Ernest (F), Suchánek (AJ)
příchod : 8,30, učebna C2, vchod C, odchod ze školy ( oběd) 12,15

Skupina B -9.B Havelková – ČJ – pondělí a pátek 8,30 – 12,00
Čákorová – M – úterý a středa 8,30 – 12,00
čtvrtek: Sládečková (Př,Ch), Ernest (F), Suchý (D,Z)
příchod : 8,30, učebna A1, vchod A, odchod ze školy ( oběd) 12,15

Pokud chcete chodit do školy pouze v určité dny, je nutné doplnit tuto informaci do dotazníku vašimi zákonnými zástupci. Od 11. do 25.5. jídelna nevaří – bez oběda
V 9.A v pátek a v 9.B ve čtvrtek bude probíhat výuka po hodinách. Vyučující budou v příslušných předmětech probírat látku, kterou ostatní budou dostávat online. Vzhledem k přítomnosti pedagogů je možné dovysvětlit látku, případně upravit známku.

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks