Nadcházející akce
 1.   20.5.2019 - 24.5.2019
  3.D – Škola v přírodě
 2.   22.5.2019 - 24.5.2019
  ŠVP 3.B
 3.   24.5.2019 @ 8:00 - 13:00
  Vědecká show
 4.   24.5.2019 @ 8:00 - 12:30
  Laboratorní práce z F
 5.   27.5.2019
  1.C Praha
Doporučujeme

Jana Malá

Jsme si vědomi, že souběh dvou uzavírek (Dehtáry, Horní Počernice) dopravu v Zelenči zkomplikuje. Většina dopravy povede po ulici Čsl. armády. Stejně jako v loňském roce jsme požádali MěÚ Brandýs n/L, odbor dopravy o pověření osob k zastavování vozidel. Pokud si to dopravní situace vyžádá, budou vybrané přechody na Čsl. armády a přejezd hlídány.

Žádáme rodiče žáků docházejících do základní školy, aby informaci o zahuštění silničního provozu zejména v ranní špičce a event. bezpečnostních opatřeních na vybraných přechodech předali svým dětem.

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky říjnových úloh: A 1.C, 2.C, 3.A, 4.A; B 1.E, 2.D, 3.D, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na listopad

A

 1. Jaké číslo musíš napsat místo otazníku?

− 4                             : 4                       +2

20   −−−−−→…………−−−−−→…………−−−−−→   ?

(A) 4                             (B) 6                            (C) 7                           (D) 8

 

 1. Za tří hodiny bude jedna hodina po poledni. Kolik je hodin?

(A) 1                          (B)                             (C) 10                              (D) 11

 

 1. Které značky jsou v řadě nakresleny nejčastěji?

♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪

(A) ♥                           (B) ♪                            (C) ☻                            (D) ♥ a ♪

 

 1. Helča je vyšší než Tomáš a menší než Katka. Petra je nejmenší. Kdo z nich je nejvyšší?

(A) Tomáš                      (B) Helča                    (C) Petra                    (D) Katka

 

B

 1. Tři želvy- Andy, Bandy a Candy- se zúčastnily dálkového běhu na 30 m. Když Andy doběhla do cíle, Bandy bylo 10 m za ní, zatímco Candy byla 4 m před Bandy. Kolik metrů bude zbývat Bandy do cíle v okamžiku, kdy tam doběhne Candy? Želvy běží stále stejnou rychlostí.

(A) 1                  (B) 2                   (C) 3                    (D) 4                     (E) 5

 

 1. Kolik různých obdélníků můžeme sestavit ze všech 12 zápalek?

(A) 2                 (B) 3                     (C) 4                    (D) 6                   (E) 12

 

 1. Lída a Jana chytily celkem 24 pulců. Lída jich chytila třikrát více než Jana. Kolik pulců chytila Jana?

(A) 3                    (B) 4                     (C) 6                     (D) 8                    (E) 18

 

 1. Které z následujících čísel získáme, když navzájem vynásobíme tři různá jednociferná čísla ( větší než 1)?

(A) 12               (B) 32                  (C) 45                   (D) 81                   (E) 54

 

Zdroj: Matematický klokan

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší školy,

v listopadu a prosinci proběhne několik akcí spjatých s oslavami obce Zeleneč. Celým průběhem vás budou provázet dvě soutěže – Zeleneč mýma očima, která je určená pro všechny  filmaře – amatéry, druhá pro skupiny dětí a dospělých, kteří chtějí svou obec lépe poznat – Kapesní průvodce po oslavách.

Přejeme všem krásné zážitky při čerpání nových vědomostí o místě na světě známém jako Zeleneč!

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC_0668 DSC_0655 IMG_1423 IMG_1422