Nadcházející akce
 1.   20.5.2019 - 22.5.2019
  Projekt SETKÁNÍ se zahraničními partnery
 2.   20.5.2019 - 24.5.2019
  3.D – Škola v přírodě
 3.   21.5.2019
  1.C – Trilopark
 4.   21.5.2019 @ 8:00 - 12:00
  2. a 6. třídy HASÍK
 5.   22.5.2019 - 24.5.2019
  ŠVP 3.B
Doporučujeme

Jana Malá

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního. dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky zářijových úloh: A 1.B, 2.B, 3.B, 4.C; B 1.B, 2.E, 3.B, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na říjen

A

 1. Kolik odlišných čtverců (lišících se délkami stran) vidíš na obrázku.

(A) 9                             (B) 2                             (C) 3                              (D) 1

 1. Do políček tabulky se mají napsat čísla 1, 2, 3. V každém řádku a sloupci se musí každé z čísel 1, 2, 3 vyskytnout právě jednou. Co můžeš napsat místo otazníku?
1 ?
2 1
1

(A) pouze 1               (B) pouze 2              (C) pouze 3             (D) 1, 2 nebo 3

3. Součet několika čísel, napsaných na tabuli, je 100. Když smažeme všechna znaménka +, dostaneme 1234567. Kolik znamének + odstraníme?

(A) 4                             (B) 2                                (C) 6                            (D) 3

4. Měla babka čtyři jablka a dědoušek jen dvě. Kolik jablek musí dát babka dědouškovi, aby měli stejně?

(A) 1                                (B) 6                               (C) 3                              (D) 4

B

 1. Ψ je platidlo na sousední planetě. Kurz pro výměnu je 25 Ψ = 20 Kč. Když stojí na sousední planetě čokoláda 30 Ψ , kolik je to korun?

(A) víc než 27           (B) méně než 22          (C) 22            (D) 23           (E) 24

 1. Digitální kamera má 64 snímků za sekundu. Který z následujících výpočtů musíme použít, abychom zjistili, kolik snímků zabere kamera za 10 minut?

(A) 64 ∙ 10      (B) 64 ∙ 60        (C) 64 ∙ 360         (D) 64 ∙ 600       (E) 64 ∙ 3 600

3.   2 005 stovek plus 2 005 jednotek se rovná?

(A) 2 005 002 005   (B) 20 052 005     (C) 2 007 005   (D) 202 505   (E) 22 055 

 1. Úhoř je starý jako součet stáří dvou mrožů. Mrož je o 25 let starší než jezevec. Mrož je 5x starší než liška. Jezevec má nejméně 7 let. Které zvíře je druhé nejmladší?

(A) jezevec         (B) úhoř            (C) mrož           (D) liška           (E) nelze určit

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat. Úlohy se budou v následujícím měsíci probírat na kroužku. Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

A

 1. Jsou tři bratři a každý má jednu sestru. Kolik je všech sourozenců?

(A) 6                            (B) 4                          (C) 5                           (D) 3 

 1. Jaké číslo musíš napsat místo otazníku, aby byl výpočet správný?
  − 2                         + 4

  ?   −−−−−→…………−−−−−→   5

(A) 7                             (B) 3                             (C) 5                           (D)

 1. Kolik společných písmen mají slova KLOKAN a MATEMATIKA?

(A) 1                               (B) 2                            (C) 3                             (D) 4

 1. Podél cesty v parku je 5 světel. Vzdálenost mezi každými dvěma světly je 8 metrů. Ota skákal po cestě od prvního k poslednímu světlu. Kolik metrů skákal?

(A) 16                            (B) 24                           (C) 32                         (D) 40

B

 1. Čaroděj řekl:„Když mně bylo 80 let, mému otci bylo 310. Nyní je můj otec dvakrát straší než já. Kolik je mi let?“

(A) 160                (B) 230              (C) 310                 (D) 390                 (E) 460

 1. Kolik čtvrthodin tvoří den?

(A) 24                (B) 48               (C) 72                 (D) 92                 (E) 96

 1. Na letním táboře „Matematický klokan“ vyřeší Adam 5 úloh denně a Standa 2 úlohy denně. Za kolik dní vyřeší Standa tolik úloh jako Adam za 6 dní?

(A) 18                      (B) 15                  (C) 10                 (D) 8                   (E) 6 

 1. Vědec objevil zvláštní druh housenky. Její tělo se skládá z hlavy a pěti článků. Každý článek je buď celý žlutý, nebo celý modrý. Přitom dva žluté články nikdy nejsou vedle se, modré však vedle sebe dosti často bývají Kolik různě zbarvených housenek mohl vědec objevit?

(A) 16                     (B) 13                   (C) 9                   (D) 8                     (E) 6

Zdroj: Matematický klokan

Vážení příznivci četby, školní knihovna bude otevřena již od středy 7. září 2016, od 14.00 do 16.00 hodin.

Těším se na vás ve školním roce 2016-2017.

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC_0668 DSC_0655 IMG_1423 IMG_1422