Nadcházející akce
 1.   21.10.2018
  Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
 2.   23.10.2018 @ 8:00 - 11:30
  Dopravní výchova 4. tříd
 3.   29.10.2018 - 30.10.2018
  Podzimní prázdniny
 4.   31.10.2018 @ 7:30 - 13:30
  ZOO Chuchle 1.C
 5.   1.11.2018
  Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ČT
Doporučujeme

Eva Sobotová

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky únorových úloh: A 1.E, 2.C, 3.A, 4.D; B 1.C, 2.B, 3. B, 4.E

 

Klásek Počtář- zadání na březen

A

 1. 3 ∙ 2 006 = 2 005 + 2 007 + X. Které číslo Patří místo X?

(A) 2 005          (B) 2 006        (C) 2 007             (D) 2 008            (E) 2 009

 

309 41 5 7 68 2

2. Jaké největší číslo můžeš dostat, pokud zpřeházíš rámečky s čísly?

(A) 9876543210 (B) 4130975682 (C)3097568241 (D) 7568413092 (E) 7685413092

 

 1. Hokejka a míč stojí 500 Kč, 3 míče a 2 hokejky stojí 1 200 Kč. Kolik stojí míč?

(A) 100 Kč         (B) 200 Kč       (C) 300 Kč         (D) 400 Kč         (E) 500 Kč

 

 1. Na levé straně ulice jsou domy označena lichými čísly 1-39, na pravé straně sudými čísly 2-34. Kolik domů je v ulici?

(A) 8                  (B) 36                 (C) 37                  (D) 38                 (E) 73

B

 1. Na tabuli jsou celá čísla 1- 2 006. Jan podtrhl všechna čísla dělitelná 2, potom dělitelná 3 a nakonec všechna dělitelná 4. Kolik čísel je podtrženo právě 2x?

(A) 1 003            (B) 1 002          (C) 501               (D) 334           (E) 167

 

 1. Jan sečetl prvních 1 00 kladných sudých čísel. Vít sečetl prvních 1 000 kladných lichých čísel. Jaký je rozdíl mezi součty?

(A) 1                   (B) 200                   (C) 500          (D) 1 000           (E) 2 000

 

 1. Ela sečetla nejmenší a největší dvojciferná čísla dělitelná 3. Jan sečetl nejmenší a největší dvojciferná čísla, která nejsou dělitelná 3. O kolik se liší výsledky?

(A) 2               (B) 3                  (C) 4                    (D) 5               (E) 6

 1. Součin dvou celých čísel je 72. Kterému z následujících čísel se nemůže rovnat jejich součet?

(A) 73              (B) 22                   (C) 27                (D) 18              (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky lednových úloh: A 1.D, 2.E, 3.B, 4.D; B 1.B, 2.C, 3. B, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na únor

A

 1. Jaké číslo patří místo x: 2 005 – 205 = 25 +

(A) 250             (B) 1 825              (C) 2 185             (D) 1 800               (E) 1 775

 

 1. Výtah má nosnost 150 kg. Čtyři kluci váží: 60 kg, 80 kg, 80 kg a 80 kg. Kolikrát musí vyjet výtah nahoru, aby se všichni dostali co nejrychleji nahoru?

(A) 1                      (B) 2                       (C) 3                     (D) 4                     (E) 7

 

 1. Jana rozstříhala list papíru na 10 dílů. Jeden ústřižek rozstříhala opět na 10 dílů. Z nich vzala dva díly a opět každý rozstříhala na 10 dílů. Kolik má teď dílků?

(A) 37                    (B) 30                    (C) 47                  (D) 40                   (E) 27

 

 1. Jan potřebuje 40 minut na cestu pěšky k moři a zpáteční jízdu na kole. Pokud jede obě cesty na kole, trvá mu to 32 minut. Jak dlouho trvá cesta, pokud jde obě cesty pěšky?

(A) 24 minut      (B) 42 minut       (C) 46 minut       (D) 48 minut      (E) 50 minut

 

B

 1. V lodním kufru je 5 beden, v každé bedně jsou 3 krabice, v každé krabici 10 mincí. Kufr, bedna i krabice mají zámek. Kolik zámků musíš odemknout, abys získal 50 mincí?

(A) 5                       (B) 6                      (C) 8                     (D) 9                   (E) 16

 

 1. Máš číslo 13542, jedním tahem můžeš vyměnit dvě číslice. Kolik musíš provést tahů, abys dostal číslo 12345?

(A) 1                      (B) 2                      (C) 3                     (D) 4                     (E) 5

 

 1. Kolik hodin je polovina třetiny čtvrtiny dne?

(A) 2 hodiny       (B) 1 hodina        (C) 30 minut      (D) 20 minut     (E) 15 minut

 

 1. Petr napsal trojciferné a dvojciferné číslo. Urči součet těchto čísel, jestliže jejich rozdíl je 989.

(A) 1 000            (B) 1001               (C) 2 005           (D) 1 010              (E)  1 009

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky prosincových úloh: A 1.E 2.B, 3.B, 4.D; B 1.E, 2.C, 3. C, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na leden

A

 1. A + A + BB = CCC, každé písmeno odpovídá různé číslici, která číslice je A?

(A) 9                    (B) 8                     (C) 7                       (D) 6                   (E) 5

 

 1. Vypočítej 2 005 ∙ 100 + 2 005

(A) 2 005 002 005 (B) 20 052 005 (C) 2 007 005   (D) 202 555   (E) 202 505

 

 1. Ája a Ema mají dohromady 10 bonbonů. Ema jich má o 2 více než Ája. Kolik jich má Ema?

(A) 8                   (B) 6                   (C) 4                   (D) 2                       (E) 1

 

 1. Ela má tátu, mámu, bratra, psa, 2 myši, 2 ary a 4 ryby. Kolik a doma nohou?

(A) 8                   (B) 13                    (C) 22                   (D) 24                (E) 28

 

B

7 x 6
 1. Máš 11 polí, jaké číslo patří místo x, když součet každých tří po sobě následujících čísel je 21?

 

(A) 7                (B) 8             (C) 6               (D) 10                    (E) 21

 

 1. Pokud by se CD zlevnilo o 5% nebo zdražilo o 15%, rozdíl cen by byl 6 euro. Jaká by byla jeho cena po slevě?

(A) 1,50 €            (B) 6 €          (C) 28,50 €           (D) 30 €        (E) 34,50 €

 

 1. Jestliže je součet pěti po sobě jdoucích čísel 2005, pak největší z nich je:

(A) 401               (B) 403                 (C) 404             (D) 405             (E) 2 001

 

 1. Od půlnoci do 12 hodin v poledne spí klokan Pepa pod dubem, zbytek dne je vzhůru a vypráví příběhy. Na dubu je plakát a na něm je napsáno: „před dvěma hodinami dělal Pepa stejnou věc, jakou bude dělat za hodinu.“ Kolik hodin denně je to pravda?

(A) 18               (B) 12                   (C) 9              (D) 6                (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky listopadových úloh: A 1.D 2.B, 3.B, 4.E; B 1.C, 2.D, 3. A, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na prosinec

A

 1. (10 ∙ 100) ∙ (20 ∙80) =

(A) 2 000 ∙ 80 000                    (B) 2 000 ∙ 8 000                     (C) 2 000 ∙ 80 000

(D) 20 000 ∙ 8 000) ∙                 (E) 2 000 ∙ 800

 

 1. Eda nasbíral 2 004 semínek borovice. Rozdělil je na hromádky po pěti. Kolik úplných hromádek po pěti semínkách dostane?

(A) 5               (B) 400             (C) 401             (D) 402           (E) 404

 

 1. Tříčlenná králičí rodina sní za týden celkem 73 mrkví. Táta sní o 5 mrkví víc než máma. Mládě sní 12 mrkví. Kolik mrkví sní maminka?

(A) 27            (B) 28                    (C) 31                   (D) 33                    (E) 56

 

 1. Na trase autobusu je 9 zastávek, které jsou od sebe stejně vzdáleny. Vzdálenost mezi 1. a 3. zastávkou je 600 m. Kolik metrů je mezi 1. a poslední?

(A) 1 200        (B) 1 500 m        (C) 1 800 m         (D) 2 400 m       (E) 2 700 m

 

B

 1. Ivo přeloží pětkrát tentýž list papíru na polovinu a nakonec udělá doprostřed díru. Kolik otvorů bude na rozloženém listu?

(A) 6              (B) 10            (C) 16              (D) 20                   (E) 32

 

 1. Na ostrově je neobvyklé počasí. V pondělí a středu prší, v sobotu je mlha a ostatní dny svítí sluníčko. Který den tam mám začít 44denní dovolenou, aby bylo co nejvíc slunečních dní?

(A) v pondělí     (B)ve středu      (C) ve čtvrtek       (D) v pátek     (E) v úterý

 

 1. Papírový pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 a 8 cm je přeložen podél spojnice středů těchto dvou stran. Jaký obsah bude mít vzniklý lichoběžník?

(A) 9 cm2        (B) 12 cm2       (C) 18 cm2         (D) 24 cm2         (E) 30 cm2

 

 1. Uhodni přirozené číslo, když víš, že vždy jen část informace je pravdivá: a) je to 9 a je to prvočíslo, b) je sudé a je to 15.

(A) 1             (B) 2               (C) 3           (D) 9              (E) 15

 

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
20181018_100725 parkúr Samuel Vejdovský Screenshot_20181001-140928