Nadcházející akce

 1.   5.6.2020 @ 13:00 - 14:00
  Pozvánka pro budoucí prvňáčky
 2.   9.6.2020
  KONIKLEC 6.B
 3.   10.6.2020 - 11.6.2020
  Obhajoby žáků 9. tříd
 4.   15.6.2020 @ 17:00 - 19:00
  Třídní schůzky
 5.   29.6.2020 - 30.6.2020
  Ředitelské volno

Doporučujeme

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky únorových úloh: A 1.E, 2.C, 3.A, 4.D; B 1.C, 2.B, 3. B, 4.E

 

Klásek Počtář- zadání na březen

A

 1. 3 ∙ 2 006 = 2 005 + 2 007 + X. Které číslo Patří místo X?

(A) 2 005          (B) 2 006        (C) 2 007             (D) 2 008            (E) 2 009

 

309 41 5 7 68 2

2. Jaké největší číslo můžeš dostat, pokud zpřeházíš rámečky s čísly?

(A) 9876543210 (B) 4130975682 (C)3097568241 (D) 7568413092 (E) 7685413092

 

 1. Hokejka a míč stojí 500 Kč, 3 míče a 2 hokejky stojí 1 200 Kč. Kolik stojí míč?

(A) 100 Kč         (B) 200 Kč       (C) 300 Kč         (D) 400 Kč         (E) 500 Kč

 

 1. Na levé straně ulice jsou domy označena lichými čísly 1-39, na pravé straně sudými čísly 2-34. Kolik domů je v ulici?

(A) 8                  (B) 36                 (C) 37                  (D) 38                 (E) 73

B

 1. Na tabuli jsou celá čísla 1- 2 006. Jan podtrhl všechna čísla dělitelná 2, potom dělitelná 3 a nakonec všechna dělitelná 4. Kolik čísel je podtrženo právě 2x?

(A) 1 003            (B) 1 002          (C) 501               (D) 334           (E) 167

 

 1. Jan sečetl prvních 1 00 kladných sudých čísel. Vít sečetl prvních 1 000 kladných lichých čísel. Jaký je rozdíl mezi součty?

(A) 1                   (B) 200                   (C) 500          (D) 1 000           (E) 2 000

 

 1. Ela sečetla nejmenší a největší dvojciferná čísla dělitelná 3. Jan sečetl nejmenší a největší dvojciferná čísla, která nejsou dělitelná 3. O kolik se liší výsledky?

(A) 2               (B) 3                  (C) 4                    (D) 5               (E) 6

 1. Součin dvou celých čísel je 72. Kterému z následujících čísel se nemůže rovnat jejich součet?

(A) 73              (B) 22                   (C) 27                (D) 18              (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky lednových úloh: A 1.D, 2.E, 3.B, 4.D; B 1.B, 2.C, 3. B, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na únor

A

 1. Jaké číslo patří místo x: 2 005 – 205 = 25 +

(A) 250             (B) 1 825              (C) 2 185             (D) 1 800               (E) 1 775

 

 1. Výtah má nosnost 150 kg. Čtyři kluci váží: 60 kg, 80 kg, 80 kg a 80 kg. Kolikrát musí vyjet výtah nahoru, aby se všichni dostali co nejrychleji nahoru?

(A) 1                      (B) 2                       (C) 3                     (D) 4                     (E) 7

 

 1. Jana rozstříhala list papíru na 10 dílů. Jeden ústřižek rozstříhala opět na 10 dílů. Z nich vzala dva díly a opět každý rozstříhala na 10 dílů. Kolik má teď dílků?

(A) 37                    (B) 30                    (C) 47                  (D) 40                   (E) 27

 

 1. Jan potřebuje 40 minut na cestu pěšky k moři a zpáteční jízdu na kole. Pokud jede obě cesty na kole, trvá mu to 32 minut. Jak dlouho trvá cesta, pokud jde obě cesty pěšky?

(A) 24 minut      (B) 42 minut       (C) 46 minut       (D) 48 minut      (E) 50 minut

 

B

 1. V lodním kufru je 5 beden, v každé bedně jsou 3 krabice, v každé krabici 10 mincí. Kufr, bedna i krabice mají zámek. Kolik zámků musíš odemknout, abys získal 50 mincí?

(A) 5                       (B) 6                      (C) 8                     (D) 9                   (E) 16

 

 1. Máš číslo 13542, jedním tahem můžeš vyměnit dvě číslice. Kolik musíš provést tahů, abys dostal číslo 12345?

(A) 1                      (B) 2                      (C) 3                     (D) 4                     (E) 5

 

 1. Kolik hodin je polovina třetiny čtvrtiny dne?

(A) 2 hodiny       (B) 1 hodina        (C) 30 minut      (D) 20 minut     (E) 15 minut

 

 1. Petr napsal trojciferné a dvojciferné číslo. Urči součet těchto čísel, jestliže jejich rozdíl je 989.

(A) 1 000            (B) 1001               (C) 2 005           (D) 1 010              (E)  1 009

 

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek

Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.

Téma měsíce

CESTUJEME VZDUCHEM

Schránka důvěry

Archiv

Foto dne

20200221_120804 20200221_120024 20200221_115845 IMG_9489