Nadcházející akce
 1.   9.6.2020
  KONIKLEC 6.B
 2.   10.6.2020 - 11.6.2020
  Obhajoby žáků 9. tříd
 3.   15.6.2020 @ 17:00 - 19:00
  Třídní schůzky
 4.   29.6.2020 - 30.6.2020
  Ředitelské volno
Doporučujeme

Vážení rodiče,
od 1. 6. 2011 se začnou v naší jídelně používat Č I P Y .

Každý strávník musí mít zakoupený čip v hodnotě 115,- Kč, bez kterého není možno vydat oběd. Čip bude strávník používat po celou školní docházku. Při jeho ztrátě nebo poškození
je strávník povinen toto nahlásit vedoucí ŠJ a musí si zakoupit čip nový. Pokud ten původní později najde, bude mu částka 115,- Kč vrácena. Podmínkou je však vrácení nového zakoupeného čipu.

Prodej čipů bude zahájen od 10. 5. do 27. 5. 2011 v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, dne 19. 5. 2011 od 17:00 do 19:00 v kanceláři vedoucí ŠJ.

Vyjímečně, pokud žák zapomene čip doma, lze vystavit tzv. náhradní stravenku (lístek opatřený jménem a datem s razítkem jídelny). Je nutné, aby se žák dostavil před výdejem do kanceláře školní jídelny, kde obdrží náhradní stravenku, vrátí se do jídelny a jako poslední ze své třídy nebo skupiny (družina) obdrží oběd.
Zapomene-li strávník čip opakovaně, oběd mu nebude vydán.
Čip je nepřenosný na jiného strávníka.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci mu mohou oběd vyzvednout rodiče do přinesené
nádoby.
Bez čipu ale nemůže být oběd vydán.

Obědy lze i nadále odhlašovat na tel. 733 255 800 nebo na e-mailové adrese sj.zelenec@seznam.cz (1. den nemoci do 8:00 hodin).

Zároveň s uvedením výdejního terminálu do provozu bude ŠJ nabízet zájemcům službu objednávání stravy přes internet, stav konta strávníka a měsíční přehled.
Pokud budete mít o tuto službu zájem, nahlaste vedoucí ŠJ e-mailovou adresu a obdržíte uživatelské jméno a heslo.

Žádám rodiče, aby věnovali pozornost včasné úhradě stravného (do 10. dne v měsíci).
V opačném případě má vedoucí školní jídelny právo obědy dítěti zablokovat až do jejich uhrazení a čtecí zařízení mu zabrání ve vstupu na oběd.
V době nemoci ve vlastním zájmu odhlašujte obědy. Každým neodhlášeným obědem přicházíte o peníze a vystavujete se riziku, že oběd zaplatíte v plné výši i s provozními náklady.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Zelenči 6. 5. 2011 Jaroslava Dvořáková, vedoucí ŠJ

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
20200221_120804 20200221_120024 20200221_115845 IMG_9489