Aktuality

Tento zkrácený týden začínáme s kroužky vypsanými školou. Pokud některý kroužek nebyl vypsán z důvodu nedostatečné naplněnosti, žáci, kteří se do něj přihlásili, dostanou tuto informaci zapsanou v průkazu žáka, nebo žákovské knížce.

V úterý 26.9.2017 pořádá školní družina pro své děti projektový den ZDRAVÉ  NOHY -masážní stezka.

Akce se uskuteční v areálu školní zahrady v době  13.30 – 15.00 hodin.  ( za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách školy).Děti budou na chvilku vnímat přírodu skrze svá chodidla a poznávat rozlišné materiály.

 

My se školy nebojíme 2017-2018

 1. Bajzík Oliver
 2. Červený Martin
 3. Doubek Matěj
 4. Eggerth Filip
 5. Eggerth Kryštof
 6. Gallistl Teodor
 7. Hána Oskar
 8. Havelka Lukáš
 9. Havlová Adéla
 10. Houštecká Veronika
 11. Hužníková agáta
 12. Janáková Kristýna
 13. Kareš Petr
 14. Knappe eva
 15. Novák Jakub Sebastian
 16. Nováková Hana
 17. Orr Šimon
 18. Petr Matyáš
 19. Procházková Lucie
 20. Serynek Sebastian
 21. Stankio Daniel
 22. Stránská Valerie
 23. Šafránek Štěpán
 24. Šachl Vojta
 25. Šulc Marek
 26. Švejdová Agáta
 27. Tošovská Laura
 28. Tůmová Ellen
 29. Uhrová Dominika Jana
 30. Urban Ondřej
 31. Valášek Marek
 32. Vaňata Lukáš
 33. Voldán Lukáš
 34. Vrbová Anežka
 35. Žák Luka

Vážení rodiče,

vzhledem k zájmu o klub pro žáky 4.-7. tříd a zajištění prostor pro jeho konání v klubovně u hřiště je možné, pokud bude dostatek přihlášených dětí, aby se klub konal každý den v týdnu.

Z tohoto důvodu Vás v případě zájmu o docházku Vašeho dítěte do klubu prosíme o vyplnění dotazníku do 20.9.2017 na internetu ( a to v případě, že jste se již zapsali při třídních schůzkách na dotazník, který koloval ve třídách.) viz odkaz :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdskgRT8n03LM5zuMI-Jsf2FIIdLBaYTptTXZTTcmn0Ho9fXw/viewform?usp=sf_link

                                                                                                                                                Děkujeme

 

 

 

 Plakáty s informacemi naleznete v odd KOMERČNÍ KROUŽKY                     

                    Změny jsou možné              Přihlášky děti přinesou lektorům, nebo třídním učitelům do 22.9.

Kroužky financované z projektu VVV ESF

Kroužky organizované školou ( platba pouze za spotřebovaný materiál)

Placené kroužky od Věda nás baví – informace buď na uvedeném webu, nebo v příloze placené kroužky.

                   

Název lektor Pro koho

( ročník)

den hodina kde
Malý čtenář E. Jirešová 1.A čtvrtek 12 – 12,45 D6
Angličtina – příprava na test B. Pařízková 8.,9. domluva   B2
Vytrvalostní běh Klimešová 3.-7. úterý 14,00-15,00 Vestibul školy
Volnočasové aktivity a zdravý životní styl Polívka 6.,5. Pondělí 13,45 Vestibul školy
Keramická dílna Semecká

Veselá

2. Úterý

 

 

14,00-15,00

 

D5
Francouzština hrou P. Jurzykowská 7. – 9. čtvrtek 14,00-15,00 B1
Doučujeme češtinu a matiku J. Břízová 2. úterý 11,40 – 12,35 D3
Konverzace v NJ Barešová 8.,9.

 

7.

pondělí

 

úterý

14-14,45

14, -14,45

B2
MAKRELA Kafková 5. – 9. Úterý 14,-15,30 A34
Tvořivá dílna E.Sobotová 1.-9. čtvrtek 17,30 – 18,45 B1
Příprava na gymnázium 9. Kafková

Sobotová

9. dohoda    
Uf, ta čeština Truhlářová 6.-7. středa 14-14,45 A5
Vyrovnávací- matematika Schmidtová 8. středa 14,00-14,45 A2
Astronomický kroužek p.Kománek 4.-9. 1. pátek v měsíci Od 19,45 B1
Příprava na gymnázium 5 Schmidtová

Malá

5. třídy úterý 14-14,45 A6
Šachový kroužek Kánská, Hubáček 3. – 5. úterý 14-15 B3
Školní parlament Kánská

Havelková

2. – 9. Sudý čtvrtek 7,10 – 7,50 B4
Recyklohraní Schmidtová   Info v ŽK    
Cvičení všestrannosti Spitzerová 1.-3. Pátek 15,15-16,15 VT
Florbal Hejnic 2. – 4. čtvrtek 12,05-13,05 VT
Sportovní hry Hejnic 2. – 4. pátek 13-14 VT
Hrátky se školou Šimáková

 

  středa 12-12,45 D6
KLÁSK(N)OVINY Jurzykowská 1. – 9. třída Redakční rada

 

   
Tuláček M1 Duchková,Veselá 2.A,B pátek 1x za měsíc

(Info v ŽK)

   
SEZNÁMENÍ S BIBLICKÝMI PŘÍBĚHY Firbas 1.– 6. třída Podle přihlášených

 

   
Hrátky se školou- klub Verflová 2.        čtvrtek 13,30-14,30 D6
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 9. čtvrtek 11,50 -12,40 B1
Klub zábavné logiky – Klásek počtář Sobotová 4.-6. středa

 

13-13,45 A6
Klub zábavné logiky – deskové hry Kánská 4.-6. Pondělí

 

úterý

11,50-12,35

12,45-13,30

A11

 

D5

Čtenářský klub Havelková 9. pátek 13-14,30 ŠK
Čtenářský klub Havelková 7. úterý 14-15,30 ŠK
Klub doučování Pastyříková 5. pondělí 14 – 15 B2
Klub doučování Pastyříková 5. čtvrtek 14 – 15 B3
Klub doučování Matoušková 4. čtvrtek 13-15 B2
VĚDA NÁS BAVÍ Ballová http://www.vedanasbavi.cz

 

3.      – 5.

 

středa 14-15 A34
MY SE ŠKOLY NEBOJÍME Šimáková, Listopadová -1 pátek termíny na internetu 13-13,45 D8,D6
ANGLIČTINA Tykadýlko Club

 

ANGLIČTINA – KONVERZACE S ROD. MLUVČÍM

Odpolední blok anglického jazyka brandys@mortimer-anglictina.cz

 

 

www.realexpression.cz

 

 

 

 

 

 

Viz web

     
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA Mikulová- 123 kondice

www.123kondice.cz

Viz web

 

     
KLUB EMPIRIE Kellerová

www.klubempirie.cz

 

Viz web

 

     
KARATE Stanko
 1. – 9.
Pátek

neděle

18 – 19

9-10

Malá tělocvična
TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ www.ivalangerova.cz

 

  Čtvrtek 16,30 A10
LOGOPEDIE Lódlová
 1. – 5.
úterý V rámci výuky A13
HOBBÝK Picková

www.hobbyk.cz

Viz web      
BRICKS 4 KIDZ Sládečková

www.bricks4kidz.cz/praha9

  pondělí 15,15-16,00 D9
FIT STUDIO D Ajchleroval@seznam.cz

 

  úterý 15,30-17,30 VT
STOLNÍ TENIS KUBA, J. Holan

miloslav.kuba@seznam.cz

777 338 979 čtvrtek

 

pátek

18-19

20-21

16-18

19-20

Malá tělocvična
Zde odstřihnout, poslat do školy nejpozději do 13.9. ( 1 přihláška = 1 kroužek)

Přihláška na kroužek :(jméno kroužku)

Jméno žáka :¨

Třída :

Odchází sám : ano – ne

Podpis rodičů :

 

                   

 

                   

 

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat. Úlohy se budou v následujícím měsíci probírat na kroužku. Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

 

A

 1. Na dvoře jsou pes, kočka a tři slepice. Kolik mají dohromady nohou?

(A) 5                    (B) 10               (C) 12                   (D) 14                    (E) 2

 

 1. V pátek začne Dan tesat slovo CVRČEK. Každý den vytesá jedno písmeno. Který den vytvoří poslední písmeno?

(A) v pondělí     (B) v úterý      (C) ve středu       (D) ve čtvrtek       (E) v pátek

 

 1. Ela našla 12 hub, Ája našla 9 hub a Iva nenašla žádný. Dívky daly všechny houby dohromady a rovným dílem si je rozdělily. Kolik hub dostala Iva?

(A) 3                    (B) 7                   (C) 8                     (D) 9                     (E) 12

 

 1. Drak měl 3 hlavy. Vždy, když mu rytíř jednu usekl, narostly drakovi tři nové. Rytíř již usekl drakovi dvě hlavy. Kolik hlav má drak nyní?

(A) 4                   (B) 5                  (C) 6                    (D) 7                    (E) 8

 

B

 1. Jan byl loni o 6 let starší než Eva. Letos je Jan dvakrát starší než Eva. Kolik let je Janovi?

(A) 6                   (B) 8                   (C) 10                   (D) 12                    (E) 18

 

 1. Tomáš pomáhal mamce péct koláčky. Když měl Tom hotové 4 koláčky, mamka jich už měla 7. Spolu upekli 110 koláčků. Kolik z nich upekl Tom?

(A) 4                  (B) 11                   (C) 28                   (D) 40                   (E) 110

 

 1. Ve práci je 13 lidí. Všichni muži mají dohromady stejný počet zubů jako všechny ženy prstů na rukou i na nohou. Kolik je tam mužů? (Muž má 32 zubů.)

(A) 9                  (B) 6                    (C)5                   (D)3               (E) nelze říci

 

 1. Je dán obdélník ABCD. Bod M náleží straně AB a bod N náleží straně CD tak, že čtyřúhelník AMND je obdélník. AM měří 3 cm a MB 7 cm. Jaký je rozdíl mezi obvody obdélníku AMND a obdélníku MBCN?

(A) 14 cm               (B) 10 cm        (C) 8 cm              (D) cm             (E) 4 cm

 

Zdroj: Matematický klokan

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *
Téma měsíce
JÁ A MŮJ REGION
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
Inline kurzy 2017 rozpis tréninků pripravka_zelenec P9040046