Aktuality

ROZPIS SKUPIN NA ZÁPIS ZŠ ZELENEČ

18.4. hodina Kód1 Kód 2 Kód 3 Kód 4 Kód 5 Kód 6
13,00 012 013 020 026 028 030
13,30 010 011 021 051 062 069
14,00 005 009 046 060 063  
14,30 016 022 023 035    
15,00 003 027 033 048    
15,30 006 019 057 067    
16,00 050 059 066 078    
16,30 064 075 077      

 

 

19.4. hodina Kód 1 Kód 2 Kód 3 Kód 4 Kód 5 Kód 6
13,00 024 029 032 044 049 054
13,30 014 015 055 056    
14,00 039 065        
14,30 017 036 072 073    
15,00 058          
15,30 038 045 074 076    
16,00 007 018 042 047 061 070
16,30 008 034 037 040 071  

ŽÁCI S PŘERUŠENÝM ŘÍZENÍM (ODKLADY)

002,025,031,041,043,052,053,068,071

Den Země-Projektový den ŠD

Ve středu 19.dubna pořádá školní družina pro své děti další projektový den.Letošní ročník bude zaměřen

na téma “ VODA „.Akce se uskuteční v areálu školní zahrady(POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ!!!)

v době 13.30 – 15.00 hodin.Zábavnou formou budou děti poznávat vodu v praxi pomocí různých soutěží,za které budou získávat razítka do svého “ cestovního dokladu „,který na konci vymění za nějakou drobnou odměnu.Uvítáme oblečení,které si děti budou moci trochu umazat.

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání

PhDr. Aleny Šarounové, CSc.

z Katedry didaktiky matematiky MFF UK

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~sarounov/

s učiteli matematiky na 1. i 2. stupni ZŠ
konaném dne 29. 4. 2017 od 9 do 15 hodin v budově ZŠ Zeleneč

Téma: Když se počty nedaří“

Program:

–       první vjemy, porovnávání, základní principy určování počtu
–       tvar a obraz
–       rytmus, pohyb a aritmetika
–       aritmetika či geometrie
–       nácvik základních algoritmů – různé možnosti,  vhodné HMOTNÉ pomůcky
–       „počty“ mimo matematiku – mezipředmětové vztahy

 Potřebujete: 

– psací potřeby, pastelky, nůžky, pravítka (ke sčítání pomocí stupnic) a pohodlné oblečení (budeme se i trochu hýbat a přemisťovat, setkání bude velmi aktivní)

 Bližší informace a přihlášení do 27.4.2017 u Mgr. Evy Sobotové, sobotae@seznam.cz, 608 617 703

PROBĚHNOU INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH S RODIČI (ŽÁKY).

VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTY KONZULTAČNÍ DEN ČAS

Od                 Do

Bc. Balák TU 4.A

ČJ4.A,D6.B,8.,Přv4.A,Vl4.A

11.4.   15,00

 

18,00
Ing. Ballová F6.A,B,7.A,8,9, , Ch9 11.4.   15,00 18,00
Mgr. Barešová NJ 7.,8.,9. 10.4. 11.4.   12,00

14,45

13,45

17,00

Mgr. Beňová TU 6.A

ČJ5.C,6.A,D6.A,9.,OV6.A,Z9., LS

10.4.   16,00 20,00
Mgr. Břízová TU 1.C 6.4.

7.4.

10.4.

11.4.

  14,00

7,00

14,30

13,00

17,00

9,00

16,00

14,30

Ing. Bullová TU 3.C,M6.A 10.4.

11.4.

  17,30

13,00

20,00

18,30

Mgr. Duchková TU 1.A 10.4.

11.4.

  13,00

6,45

15,00

15,30

7,15

17,00

Mgr. Havelková ZŘŠ (ČJ7.B,Nj7.B,NJ8,NJ9, PNŽ6) 10.4.

11.4.

  14,00

14,00

17,00

17,00

Mgr. Herecová TU 4.C

ČJ4.C,Vl4.C,PRV3.A,D7.B,AJ2.B,2.C,4.B

10.4.

11.4.

  13,15

14,15

17,00

17,00

Mgr. Hubáček TU 5.A, 10.4.

11.4.

  15,00

14,00

18,00

18,00

Mgr. Jirešová TU 2.A 10.4. Třídní schůzka 17,00 Podle potřeby
Mgr. Jurzykowská FJ 7,MV,Z6.A 11.4.   13,00 16,00
Mgr. Kafková TU 9.

ČJ7.A,8.,9.,OV7.A,8.

10.4.   15,30 18,00
Mgr. Kánská TU 5.B,

AJ1.C,D,2.A,C,M5.B,Vl5.B,Inf. 5.A,B,C

10.4.

11.4.

  14,30

14,00

17,00

17,00

Mgr. Klimešová TU 3.A

TV6-9

10.4.   15,30

19,00

 
Mgr. Kocián

_ Mgr. Hejnic

TU 7.A

M7.A, Z7.A,6.B,8., Inf 5.A,B,C,9.

10.4. Třídní schůzka 17,00  
Mgr. Listopadová TU 3.B 7.4.   12,00 20,00
Mgr. Malá ŘŠ,ČJ5.B 10.4. 11.4.   14,00

14,00

17,00

17,00

Mgr. Matoušková AJ1.-4. 10.4.   14,00 18,00
Mgr. Myrdaczová Přv4.C,5.A,B,.C,EVVO6 11.4.

11.4.

7,45

16,45

8,45

18,30

Mgr. Pařízková AJ5.C – 9. 12.4.   15,00 18,00
Mgr.Pastyříková AJ3.A,B,C,4.A,B,C,5.A,B 10.4. 11.4.   15,00

15,00

18,00

18,00

Bc. Polívka TU 5.C

M5.C,Vl5.C,TV

10.4.   14,40 18,30
Bc.Semecká AJ5.C – 9. 12.4.   15,00 18,00
Mgr. Schmidtová TU 7.B

M7.B,F7.B,Př.7.B,7.A,6.A,9.,Ch9

10.4.

11.4.

  14,00

14,00

18,00

18.00

Mgr.Sobotová TU 8.

M6.B,8,9, CvM 8,9,Př6.B,8.

10.4.

12.4.

  14,30

14,00

17,00

16,00

Mgr. Šimáková Koordinátor inkluze, výchovný poradce, TU 2.B 10.4.   12,00 19,00
Mgr. Truhlářová TU 6.B

ČJ6.B,VV6.A,6.B,

10.4.

12.4.

  14,00

14.00

17.00

17,00

Mgr.Vajglová TU 4.B 10.4.

11.4.

  12,30

17,00

15,30

20,00

Mgr. Verflová TU1.D 10.4.

11.4.

12.4.

  13,00

13,00

13,20

17,00

15,00

17,00

Mgr. Veselá TU 1.B 10.4.

11.4.

12.4.

  13,00

12,15

12,00

17,00

17,00

12,30

Mgr. Vysoudilová – D. Hladišová TU 2.C        
V. Vojnar M4.A,4.C, Z7.B,OV7.B,9. 10.4.   15,00 18,00

Prosíme rodiče, aby se ozvali a dohodli si s vyučujícími konkrétní termín.

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky březnových úloh:  A 1.D, 2.C, 3.D, 4.A; B 1.E, 2.C, 3.E, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na duben

A

 1. Dana, Jiří, Jan, Lucka a Oto jsou kamarádi. Jan je vyšší než Oto. Oto je vyšší než obě dívky. Jiří je o 15 centimetrů menší než Jan. Kdo je nejvyšší?

(A) Jiří                        (B) Jan                          (C) Lucka                          (D) Oto

 

 1. Princeznu Ladu přijelo požádat o ruku deset nápadníků z osmi království. Kolik jich mohlo být nejvíce ze stejného království?

(A) 1                               (B) 2                                (C) 3                               (D) 4

 

 1. Před půl hodinou bylo půl dvanácté a pět minut. Kolik je nyní hodin?

(A) 12:00                      (B) 00:05                       (C) 00:00                      (D) 11:55

 

 1. Děti měřily svými kroky délku hřiště. Alča naměřila 15 kroků, Bětka 17 kroků, Dan 12 kroků a Ivo 14 kroků. Kdo z dětí má nejdelší krok?

(A) Alča                        (B) Bětka                        (C) Dan                        (D) Ivo

 

B

 1. Nejnižší bod jeskyně leží 221 metrů pod místem vstupu do jeskyně, zatímco nejvyšší bod jeskyně leží 419 metrů nad vstupem. Jaký je největší rozdíl jeskyně (měřeno od nejnižšího po nejvyšší bod)?

(A) 198 metrů    (B) 221 metrů    (C) 419 metrů    (D) 442 metrů    (E) 640 metrů

 

 1. Ve 2 koších jsou dohromady 3 kočky a ve 3 dalších je dohromady 5 koček. Co musíme udělat, abychom mohli dát do každého koše právě 2 kočky?

(A) přidat 1 koš (B) odebrat 1 koš (C) přidat 2 koše (D) odebrat 2 koše (E) nic

 

 1. Soutěž Matematický klokan trvá 60 minut. Účastníci mají vyřešit 24 úloh. Kolik minut připadá průměrně na vyřešení jedné úlohy?

(A) 2               (B) 2,5             (C) 3               (D) 3,5               (E) žádná možnost

 

 1. Dan oběhne čtyřikrát kolem svého domu (běží stále stejnou rychlostí) za 1 min 40 s. Za jak dlouho oběhne jedenkrát svůj dům při stejné rychlosti?

(A) 15 sekund      (B)25 sekund        (C)35sekund     (D)50 sekund     (E) 5 minut

 

Zdroj: Matematický klokan

 PROPOZICE

 

Soutěž   Pythagoriáda pro 5. ročník

 

Organizátor:                    ZŠ Zeleneč, Kasalova 454, 251 91 Zeleneč

 

Spoluorganizátor:           I. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany

 

Status:                            okresní kolo soutěže

 

Termín:                          čtvrtek  18.5.2017

 

Místo konání:                 ZŠ Zeleneč, Kasalova 454

                                nebo       I. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany

                            (vyberte si dle dopravní dostupnosti)

 

Kritéria postup:– každý soutěžící, který získá 12 a více bodů

 

Přihlášku: 
·      Zašlete (pokud jste tak ještě neučinili), prosím, na školu, na které se chcete zúčastnit
 • Musí obsahovat následující údaje:
 • Seznam a výsledkovou listinu všech řešitelů školního kola
 • U dětí, které postupují do okresního kola uveďte následující údaje

Příjmení,  Jméno, Rok nar.,  Škola

                    

Harmonogram soutěže na ZŠ Zeleneč:

PREZENTACE:              od    10:00               do 10:30

POUČENÍ:                      od    10:30               do 10:45

Řešení úloh:                 od    10:45               do 11:45

UKONČENÍ:                  cca   12:00

 

Harmonogram soutěže na I. ZŠ Říčany :

PREZENTACE:              od    9.30               do   10.00

POUČENÍ:                      od    10.00             do   10.15

Řešení ÚLOH:             od    10.15             do   11.15

UKONČENÍ:                   cca  11.20

 

   V případě dopravních komplikací volejte prosím na níže uvedená čísla.

 

Pravidla: Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má 60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu je 1 bod, tj. maximum je 15 bodů.

 

Soutěžící si vezmou s sebou:   psací a rýsovací potřeby, tabulky a svačinu. Kalkulačky nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky

 

Prosím, nezapomeňte přivézt: statistiku školního kola a opravené práce všech soutěžících postupujících do okresního kola. Kdo tak dosud neučinil, pošlete prosím statistiku školního kola (i ti, kteří se zúčastní v na I. ZŠ Říčany) na sobotae@seznam.cz.
 

Doprava:  Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nemůžeme proplácet jízdné.

 

     Na základě jednání krajského úřadu a spolupořadatelů soutěže Pythagoriáda pro 5. ročník -ZŠ Zeleneč, Kasalova 454, 251 91 Zeleneč a I. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany, bylo v rámci objektivity opravování úloh dohodnuto, že všechny úlohy bude vždy opravovat jedna komise. Celková výsledková listina bude na zúčastněné školy poslaná emailem ihned po opravení prací z obou škol, ceny a diplomy poštou.

 

Veškeré další dotazy rády zodpovíme na níže uvedených kontaktech:

 

Zeleneč: sobotae@seznam.cz  608 61 77 03 (Mgr. Eva Sobotová)

Říčany:  liberte@centrum.cz   605 421 921 (Mgr. Helena Vydrová)
 

 

Mgr. Eva Sobotová                                                     Mgr. Helena Vydrová

       ZŠ Zeleneč                                                                     I. ZŠ Říčany

 

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *
Téma měsíce
JÁ A MŮJ REGION
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
P3290002 20170331_111508 20170331_100537 20170331_100508