Nadcházející akce
 1.   5.6.2020 @ 13:00 - 14:00
  Pozvánka pro budoucí prvňáčky
 2.   9.6.2020
  KONIKLEC 6.B
 3.   10.6.2020 - 11.6.2020
  Obhajoby žáků 9. tříd
 4.   15.6.2020 @ 17:00 - 19:00
  Třídní schůzky
 5.   29.6.2020 - 30.6.2020
  Ředitelské volno
Doporučujeme

Aktuality

V soutěžích spojených s oslavami 700 let výročí obce byli nejúspěšnější :

„Zeleneč mýma očima“ – 1. místo – Karolína Marešová

2. místo – Šimon Kopa, Tereza Fučíková, Linda Bernardová,

Nela  Nájemníková, Jakub Garaj

                                              3. místo – Anna Plocarová

všechny příspěvky najdete pod ikonou foto – video, nebo na odkazu

V hlasovací soutěži „ZNAK OBCE ZELENEČ“ – 1. místo – V.M. Kulichová

2. místo – M.- Špaňhelová

3. místo – E. Mráziková

jejich práce můžete vidět vpravo ve foto dne.

 

Čeká nás ještě JARMARK 20.12.2016 a VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 23.12.2016 !

OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM OSLAV SPOLU SE ZAJÍMAVÝM ROZHOVOREM REDAKCE S PANEM STAROSTOU NALEZNETE V LISTOPADOVÝCH KLÁSK(N)OVINÁCH!

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky listopadových úloh: A 1.B, 2.C, 3.D, 4.D; B 1.E, 2.A, 3.C, 4.E

 

Klásek Počtář- zadání na prosinec

A

 1. Anežka sní tři jídla denně. Kolik jídel sní za týden?

(A) 7                             (B) 18                             (C) 21                             (D) 28

 

 1. Martina dala kytici mamince, babičce, tetě a sestře. Babička dostala růže. Kytice pro tetu a sestru měly stejnou barvu. Kterou kytici dala mamince?

(A) žluté tulipány   (B) růžové růže   (C) červené karafiáty   (D) žluté karafiáty

X 2 3
2 4 6
4 8 ?

 

 1. Na obrázku je část tabulky násobení. Které číslo napíšeš

místo otazníku?

(A) 2               (B) 4                 (C) 8               (D) 12

 

 1. V ZOO stojí lístek pro dospělého 4 eura. Dětský lístek je o 1 euro levnější. kolik euro zaplatí tatínek, když chce jít do ZOO se svými dvěma syny?

(A) 6                             (B) 7                             (C) 10                             (D) 12

 

B

 1. Tři blechy skákaly po číselné ose. Byly unavené, tak si sedly. Blecha Amálka si sedla na číslo 24. Božka si sedla na číslo 66. Cilka si sedla přesně doprostřed mezi Amálku a Božku. Ne jakém čísle Cilka sedí?

(A) 33                 (B) 35                   (C) 42                   (D) 45                   (E) 48

 

 1. Anička a Bětka mají dohromady 10 bonbonů, ale Bětka má o 2 bonbony více než Anička. Kolik bonbonů má Bětka?

(A) 8                     (B) 7                     (C) 6                     (D) 5                     (E) 4

 

 1. Martin píše všechna trojciferná čísla, Zuzka píše všechna trojciferná čísla, která jsou násobky 100.O kolik čísel zapíše Martin více čísel než Zuzka?

(A) 791               (B) 800               (C) 891                 (D) 981                 (E) 990

 

 1. Adam má stejné množství peněz jako Bob a Cyril dohromady. Bob má o 10 Kč víc než Cyril. Všichni dohromady mají 40 Kč. Kolik peněz má Cyril?

(A) 5                   (B) 10                   (C) 15                   (D) 20                   (E) 25

 

Zdroj: Matematický klokan

 

Zveme všechny rodiče, děti a ostatní občany Zelenče na zítřejší program, který je vyvrcholením oslav 700 let obce. Děti budou mít dopoledne projektový den nazvaný „Pevnost Zeleneč“.

Pásmo pro naše seniory bude zahájeno krátkým úvodním programem v 16 hodin. Prosím přijďte včas!

Poté bude program pokračovat prezentací výstavy fotografií a promítáním historických filmů ve třídách v přízemí hlavní budovy.

Ostatní návštěvníci budou přívítáni v 18 hodin. Akce probíhá v budově ZŠ.

Podrobný program viz níže.

copy-of-finalni-anotace

A nezapomeňte přivést všechny členy rodiny i sousedy, ať získáte co nejvíce razítek do kapesních průvodců.

KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH 7.-10.11.2016

v TOMTO ŠKOLNÍM ROCE MÍSTO TŘÍDNÍCH SCHŮZEK V LISTOPADU 2016 A DUBNU 2017 PROBĚHNOU INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE VYUČUJÍCÍCH S RODIČI (ŽÁKY).

VYUČUJÍCÍ PŘEDMĚTY KONZULTAČNÍ DEN ČAS
Bc. Balák ČJ 4.A,D6.B,8.,HV 3.B,4.A,7.A,B., Pŕv4.A,Vl4.A 8.11.

9.11.

15,00-18,00

15,00-18,00

Ing. Ballová F6.A,B,7.A,8.,9., Ch9 8.11.

9.11.

14,45-18,00

14,00-15,30

Mgr. Barešová NJ 7.A,8.,9. 7.11.

8.11.

13,00-15,00

16,00-18,00

Mgr. Beňová ČJ,D,OV6.A,LS6.,D9,Z9   15,00-17,30

18,00-19,00

Mgr. Břízová 1.C 7.11. 17,00-18,00
Ing. Bullová 3.C, M6.A 8.11. 13,30-18,30
Mgr. Duchková 1.A 7.11. 17,00-18,00
Mgr. Havelková ČJ7.B,NJ7.B,Nj8,NJ9,PNŹ6 7.11.

8.11.

9.11.

14-18

14-18

16,30-18

Mgr. Herecová AJ2.B,c.,4.B,C,ČJ4.C,D7.B,Prv32.A,Vl4.C 7.11.

8.11.

9.11.

13,00 – 14,45

14,00-16,15

14,00 – 16,15

Mgr. Hubáček 5.A 6.11.

8.11.

Vycházka

14,30 – 18,00

Mgr. Jirešová 2.A 7.11.

8.11.

9.11.

13,00-14,30

12,00-14,00

12,30-17,00

Mgr. Jurzykowská FJ7., MV6.,8., Z6.A 10.11. 15,00-16,00
Mgr. Kafková ČJ7.A,8,,9.,OV7.A,8,.VV4,C,7.A,7.B,9 7.11. 15,30 – 18,00
Mgr. Kánská 5.B, AJ1.C,D,2.A,C 7.11.

8.11.

14,30 – 17,30

14,00-17,00

Mgr. Klimešová 3.A,TV6-9 7.11. 15,30 – 18,00
Mgr. Kocián D7.A,Inf5.,6.,9.,M7.A, Z6.B,7.A,8. 7.11. 14,30 – 18,30
Mgr. Listopadová 3.B 7.11. 14,00 – 19,00
Mgr. Malá ČJ5.B, PNŽ 6 7.11.

8.11.

13,00-17,00

13,00-17,00

Mgr. Matoušková AJ1.A,B,2.B,3.A,B,C,4.A,5.A,B 7.11. 14,30 – 18,00
Mgr. Myrdaczová EVVO6, Přv 4.C,5.A,B,C 8.11.

10.11.

7,45-8,45

8,00-8,45,13,45-16,00

Mgr. Pařízková AJ5.C,6.A,B,7.A,B,8.,9. 9.11. 15,00-18,00
Mgr.Pastyříková AJ3.A,B,C,4.A,B,C,5.A,B 7.11.

8.11.

15 ,00-18,00

15,00-18,00

Bc. Polívka 5.C 8.11. 14,00-18,00
Bc.Semecká AJ5.C,6.A,B,7.A,B,8.,9. 9.11. 15,00-18,00
Mgr. Schmidtová F7.B,Inf6.A,B, M7.B,Ch8,Př6.A,7.A,B,9.,EVVO7 7.11.

8.11.

15,00-18,00

13,00-17,00

Mgr.Sobotová Př6.B,8.,M6.B,8,.9.,CvM8,9,PNŽ7 7.11.

10.11.

15,00 – 17,30

16,00 – 17,30

Mgr. Šimáková 2.B 7.11. 12,00-19,00
Mgr. Truhlářová ČJ,PĆ,OV,VV6.B, VV6.A,8. 7.11.

9.11.

15,00-18,00

14,00-16,00

Mgr. Vajglová 4.B 8.11.

10.11.

15,00-20,00

13,30 – 16,00

Mgr.Verflová 1.D 7.11. 17,00-18,00
Mgr. Veselá 1.B 7.11. 17,00-18,00
V. Vojnar HV,OV9., M4.A,4.C,Z7.B 7.11. 14,30 – 18,00
Mgr. Vysoudilová 2.C 7.11.

8.11.

13,00 – 17,20

14,00-15,20

Prosíme rodiče, aby se případně ozvali a dohodli si s vyučujícími konkrétní termín.

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
20200221_120804 20200221_120024 20200221_115845 IMG_9489