Aktuality

KLÁSEK POČTÁŘ
První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.
Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.
Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).
Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.
Výsledky dubnových úloh: A 1. D, 2. E, 3. C, 4. C; B 1. B, 2. E, 3. C, 4. C

Klásek Počtář- zadání na květen
A
1. Eva, Iva a Ela mají po 5 sponkách. Eva pak dala 3 spony Ivě a Iva dala polovinu svých spon Ele. Kolik sponek má Ela?
(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9

2. Věra má 3 bratry (b) a 3 sestry (s). Kolik bratrů a sester má její bratr Petr?
(A) 3 b a 3 s (B) 3 b a 4 s (C) 2 b a 3 s (D) 3 b a 2 s (E) 2 b a 4 s

3. Jana, Eva, Iva a Dora se narodily 1.3., 17.5, 20.6. a 20.3. Eva a Iva se narodily ve stejném měsíci, den narození Jany a Ivy je zapsán stejným číslem. Která se narodila 17.5.?
(A) Jana B) Eva (C) Iva (D) Dora (E) nelze určit

4. Vyber správný výsledek: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 − 3 − 2 − 1 − 0 = ?
(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 10 (E) 16

B
1. Je 5 dětí. Kája je o 2 roky starší než Ota, ale o 2 roky mladší než Dana. Táňa je o 3 roky starší než Áňa. Ota a Áňa jsou dvojčata. Kdo je nejstarší?
(A) Áňa (B) Ota (C) Dana (D) Kája (E) Táňa

2. Ve čtvercové krabici byly 2 vrstvy stejných čtvercových čokolád. Pavel snědl všech 20 čokolád z horní vrstvy, které byly umístěny okolo bočních stěn krabice. Kolik čokolád zůstalo v krabici?
(A) 16 (B) 30 (C) 50 (D) 52 (E) 70

3. Soutěže se zúčastnilo 28 dětí. Počet dětí umístěných za Elou byl 2x větší než počet dětí před Elou. Na jakém místě byla Ela?
(A) na 16. (B) na 17. (C) na 8. (D) na 9. (E) na 10.

4. Tachometr auta ukazuje hodnotu 187 569, tedy žádné dvě číslice nejsou stejné. Po kolika kilometrech to nastane příště?
(A) 1 (B) 21 (C) 431 (D) 12 431 (E) 13 776

Zdroj: Matematický klokan

23. dubna se naše škola zúčastnila okresního kola OVOV. 6 žáků bylo velmi úspěšných a postoupili do krajského kola ( Filip Chmátal, Dominik Vaněk, Lukáš Kynkal, Matyáš Káninský, Alex Syrovátko a Kristýna Králová). I všichni ostatní se umístili na velmi dobře.

Den Země – projektový den ŠD

Ve středu 25.dubna 2018 pořádá školní družina pro své děti další projektový den.Letošní ročník

bude zaměřen na téma „ VZDUCH „.Akce se uskuteční v areálu školní zahrady( pouze za příznivého počasí) v čase 13.30 – 15.00 hodin.Zábavnou formou budou děti poznávat vzduch v praxi pomocí různých soutěží,za které budou získávat razítka do své „průkazky“,kterou na konci vymění za nějakou drobnou odměnu.

Máte doma nepotřebné kolo a příslušenství? Pomozte nám podpořit děti v Africe – v rámci projektu AFRIKA jsme součástí projektu – rozklikněte a dozvíte se víc!
KPA – new

Pozvánka
Na společné setkání rodičů, pedagogů a odborníka u kávy
Téma: Práce se vztekem při výchově
Mgr. Gabriela Skružná
Co vás čeká?
Praktické rady i nácviky dovedností zvládání vzteku
O čem budeme mluvit?
Jak jednám s dítětem, když mě naštve? Jak se dítě cítí, když se zlobím?
Kde: ZŠ Zeleneč – místnost A 3,4
Kdy: 25.4.2018 od 18,00 hod.

KLÁSEK POČTÁŘ
První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.
Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.
Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).
Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky březnových úloh: A 1.E, 2.C, 3.B, 4.C; B 1.B, 2.A, 3.A, 4.C

Klásek Počtář- zadání na duben
A
1. Petr dostal k narozeninám tyto dárky: 10 pastelek, 3 autíčka, 4 míčky, 1 knížku, 3 plyšáky a 2 čokolády. Kolik dárků dostal?
(A) 15 (B) 17 (C) 20 (D) 23 (E) 27

2. Na jedné misce vah je 6 pomerančů, na druhé 2 melouny. Když přidáme další meloun na misku s pomeranči, budou misky v rovnováze. 1 meloun váží jako:?
(A) 2 pomeranče (B) 3 pomeranče (C) 4 pomeranče (D) 5 pomerančů (E) 6 pomerančů

3. Lidské srdce vykoná asi 70 tepů za minutu. Kolik tepů vykoná za 1 hodinu ?
(A) 42 000 B) 7 000 (C) 4 200 (D) 700 (E) 420

4. Josef bydlí v ulici, ve které jsou domy označené čísly od 1 do 24. Kolikrát je v číslech těchto domů použita číslice 2?
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16 (E) 32

B
1. Iva odchází z domu v 6:55 a do školy přichází v 7:32. Dáša přichází do školy v 7.45, i když jí cesta trvá o 12 minut méně. Kdy vychází z domu?.
(A) v 7 (B) v 7:20 (C) v 7:25 (D) v 7:30 (E) v 7:33

2. Eva, Iva, Jan a Petr mají každý 1 zvíře: kočku, psa, rybku a kanárka. Ivino zvíře má srst, Petrovo 4 nohy, Jan má opeřence, Eva a Iva nemají kočku. Která věta není pravdivá?
(A) Iva má psa (B) Jan má kanárka (C) Eva má rybu (D) Petr má kočku (E) Petr má psa

3. Najdi největší a nejmenší trojciferné prvočíslo skládající se z různých cifer a vypočítej jejich rozdíl. Výsledek bude:
(A) 805 (B) 888 (C) 880 (D) 864 (E) 885

4. V restauraci jsou všechny stoly pro 4 osoby. Jiří, Petr, Aleš a Oto sedávají u jednoho stolu. Jiří sedí vždy na stejném místě. Kolika různými způsoby se mohou ke stolu posadit?
(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 24 (E) 25

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC01847 DSC01845 DSC01800 DSC01781