Nadcházející akce
 1.   27.11.2017 @ 8:00 - 11:30
  8.A,8.B Canisterapie
 2.   27.11.2017 @ 8:00 - 12:00
  8.A,B – Canisterapie
 3.   28.11.2017 @ 8:00 - 12:00
  Dopravní výchova 4. tříd
 4.   28.11.2017 @ 9:00 - 11:00
  Všichni za stůl!
 5.   28.11.2017 @ 9:00 - 11:00
  Všichni za stůl – ping – pong
Doporučujeme

Klásek počtář

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky říjnových úloh: A 1. E, 2. A, 3. D, 4. B; B 1. A, 2. E, 3. C, 4. D

 

Klásek Počtář- zadání na listopad

A

 1. Dortová svíčka dohoří za 15 minut. Jak dlouho bude hořet 10 svíček?

(A) 1,5 minuty (B) 15 minut  (C) 150 minut   (D) 1,5 hodiny   (E) 15 hodin

 

 1. Pan doktor dal Janovi 3 tablety. Jednu si vzal hned a pak každých 20 minut jednu. Za kolik minut si Jan vezme poslední tabletu?

(A) 20 minut       (B) 30 minut     (C) 40 minut     (D) 50 minut     (E) 60 minut

 

 1. Které z následujících čísel má součin číslic větší než součet číslic?

(A) 112            (B) 209              (C) 312              (D) 222               (E) 211

 

 1. Myš bydlí v 1. poschodí. Pes bydlí ve stejném domě, ale než se dostane do svého bytu, musí vyjít po 2x více schodech než myš. Před vstupními dveřmi ani v přízemí žádné schody nejsou. Ve kterém poschodí bydlí pes?

(A) 2                  (B) 3                   (C) 4                    (D) 5                     (E) 6

 

B

 1. Než Eva sní dvě porce zmrzliny, sní Jana za stejnou dobu tři porce. Obě dívky

snědly za hodinu dohromady 10porcí zmrzliny. Kolik porcí snědla Eva?

(A) 3                  (B) 4                   (C) 5                   (D) 6                      (E) 7

 

 1. Na hladině rybníka rostou lekníny. Každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celý rybník zaroste lekníny za 4 dny. Za kolik dní zaroste ¼ hladiny rybníka?

(A) za 1 den    (B) za 2 dny     (C) za 3 dny    (D) za 4 dny     (E) nelze určit

 

 1. Děti šly se školou do muzea ve trojicích. Jan, Ota a Ivo si všimli, že jsou sedmá trojice zepředu a pátá odzadu. Kolik dětí šlo do muzea?

(A) 12                  (B) 24                    (C) 30                   (D) 33               (E) 36

 

 1. Vkaždém ze dvou košíků bylo po 12 jablkách. Eva jich z 1. košíku několik vytáhla. Poté si Jana vzala ze 2. košíku tolik jablek, kolik jich zůstalo v 1. košíku. Kolik jablek je nyní v obou košících dohromady?

(A) 6                    (B) 12           (C) 18                  (D) 20                  (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního. dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky zářijových úloh:

A 1.D, 2.C, 3.B, 4.D; B 1.D, 2.D, 3.C, 4.C                                                                                              

 

Klásek Počtář- zadání na říjen

A

 1. Jaká čísla napíšeš v následující řadě místo otazníků?

3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, 15, ?, ?

(A).40 a 18         (B) 35 a 15     (C) 25 a 15       (D) 35 a 18         (E) 25 a 18

 

 1. Dana upekla 11 koláčů. Každý ozdobila ořechy nebo polevou. Na 5 koláčů dala polevu, na 7 ořechy. Kolik koláčů ozdobila polevou i ořechy?

(A) 1                   (B) 2                 (C) 5                     (D) 7                     (E) 12

 

 1. Rok 2012 byl přestupný- únor měl 29 dní. 15.března bylo štěně staré 20 dní. kdy se narodilo?

(A) 19.února      (B) 21.února     (C) 23.února       (D) 24.února     (E) 26.února

 

 1. Tři stejné balónky stojí o 12 Kč víc než jeden balónek. Kolik stojí 1 balónek?

(A) 4                  (B) 6                   (C) 8                    (D) 10                     (E) 12

 

B

 1. V tělocvičně bylo 530 dětí rozdělených do tří skupin. Za hodinu odešlo z 1. skupiny 72 dětí, ze druhé 46 dětí a ze třetí skupiny 52 dětí. Potom byl ve všech skupinách stejný počet dětí. Kolik dětí bylo původně v první skupině?

(A) 192               (B) 172             (C) 170               (D) 166                 (E) 120

 

 1. Dana upekla 20 perníků. Každý ozdobila ořechy nebo polevou. Na 15 perníků dala polevu, na 15 ořechy. Kolik koláčů ozdobila polevou i ořechy?

(A) 4                    (B) 5                     (C) 6                   (D) 8                     (E) 10

 

 1. Na vánoční besídce stálo 15 svícnů. Pětiramenných bylo 6 svícnů, zbývající byly trojramenné. Na každém rameni byla 1 svíčka. Kolik svíček svítilo?

(A) 45                  (B) 50                    (C) 57                   (D) 60               (E) 75

 

 1. Kobylka skáče po schodišti. Umí dva druhy skoků: 3 schody nahoru nebo 4 schody dolů. začíná skákat v přízemí. Kolik nejméně skoků musí udělat, aby si odpočinula na 22. schodě?

(A) 7                   (B) 9             (C) 10                  (D) 12                  (E) 15

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat. Úlohy se budou v následujícím měsíci probírat na kroužku. Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

 

A

 1. Na dvoře jsou pes, kočka a tři slepice. Kolik mají dohromady nohou?

(A) 5                    (B) 10               (C) 12                   (D) 14                    (E) 2

 

 1. V pátek začne Dan tesat slovo CVRČEK. Každý den vytesá jedno písmeno. Který den vytvoří poslední písmeno?

(A) v pondělí     (B) v úterý      (C) ve středu       (D) ve čtvrtek       (E) v pátek

 

 1. Ela našla 12 hub, Ája našla 9 hub a Iva nenašla žádný. Dívky daly všechny houby dohromady a rovným dílem si je rozdělily. Kolik hub dostala Iva?

(A) 3                    (B) 7                   (C) 8                     (D) 9                     (E) 12

 

 1. Drak měl 3 hlavy. Vždy, když mu rytíř jednu usekl, narostly drakovi tři nové. Rytíř již usekl drakovi dvě hlavy. Kolik hlav má drak nyní?

(A) 4                   (B) 5                  (C) 6                    (D) 7                    (E) 8

 

B

 1. Jan byl loni o 6 let starší než Eva. Letos je Jan dvakrát starší než Eva. Kolik let je Janovi?

(A) 6                   (B) 8                   (C) 10                   (D) 12                    (E) 18

 

 1. Tomáš pomáhal mamce péct koláčky. Když měl Tom hotové 4 koláčky, mamka jich už měla 7. Spolu upekli 110 koláčků. Kolik z nich upekl Tom?

(A) 4                  (B) 11                   (C) 28                   (D) 40                   (E) 110

 

 1. Ve práci je 13 lidí. Všichni muži mají dohromady stejný počet zubů jako všechny ženy prstů na rukou i na nohou. Kolik je tam mužů? (Muž má 32 zubů.)

(A) 9                  (B) 6                    (C)5                   (D)3               (E) nelze říci

 

 1. Je dán obdélník ABCD. Bod M náleží straně AB a bod N náleží straně CD tak, že čtyřúhelník AMND je obdélník. AM měří 3 cm a MB 7 cm. Jaký je rozdíl mezi obvody obdélníku AMND a obdélníku MBCN?

(A) 14 cm               (B) 10 cm        (C) 8 cm              (D)  6 cm             (E) 4 cm

 

Zdroj: Matematický klokan

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do 24.6.2017  pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky květnových úloh: A 1. B, 2. B, 3. C, 4. B; B 1. B, 2. D, 3. E, 4. B

 

Klásek Počtář- zadání na červen

A

 1. V sáčku je 20 bonbónů. Některé jsou čokoládové, jiní kokosové a zbývající marcipánové. Čokoládových je čtyřikrát více než kokosových. Marcipánových je měně než čokoládových. Kolik je v sáčku kokosových bonbónů?

(A) 1                             (B) 2                               (C) 3                               (D) 4

 

 1. Petr píše slovo MATEMATIKA na list papíru. Různá písmena píše různými barvami, stejná písmena stejnou barvou. Kolik různých barev potřebuje?

(A) 6                     (B) 7                     (C) 8                     (D) 10                    (E) 13

 

 1. Táta věší prádlo na šňůru. Na tři kapesníky potřebuje 4 kolíčky. Kolik kolíčků potřebuje na pověšení 9 kapesníků?

(A) 9                    (B) 10                    (C) 12                    (D) 16                   (E) 18

 

 1. Na schovávanou si hraje 13 dětí. Jedno z nich hledá. nalezeno už bylo 9 dětí. Kolik dětí je ještě schovaných?

(A) 3                     (B) 4                     (C) 5                     (D) 9                    (E) 22

 

B

 1. Zuzka, Hanka a Eva spolu hrály karty. Vítězka každé hry získala 3 body, za druhé místo získala 1 bod a za třetí místo nic. Po čtyřech hrách má Zuzka 4 body, Hanka 3 body. Kolik her vyhrála Eva?

(A) 1                   (B) 2                   (C) 3                  (D) 4                  (E) nelze říci

 

 1. Loď měla zakotvit v přístavu přesně ve 23.23 večer. Počasí se ale zhoršilo, loď se zpozdila a zakotvila až po půlnoci ve 2.22. Kolik minut měla loď zpoždění?

(A) 192                 (B) 119                  (C) 179                 (D) 259               (E) 299

 

 1. V jednom roce bylo v měsíci lednu čtyřikrát úterý a čtyřikrát sobota. Který den v týdnu byl v tomto roce den 9.ledna?

(A) pondělí            (B) úterý             (C) středa            (D) čtvrtek           (E) pátek

 

4.Digitální hodinky ukazují čas 20.25. Kolik ukážou za 2 005 h a 2 005 min?

(A) 20.05             (B) 08.05            (C) 06.35            (D) 18.30            (E) jiný čas

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky dubnových úloh: A 1.B, 2.C, 3.B, 4.C; B 1.E, 2.B, 3. B, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na květen

A

 1. Stáňa má sestru Pavlu a sestřenici Ladu, bratry Pavla, Petra a bratrance Jirku. Maminka Stáni má bratra Otu a Dana. O kolika Stáni sourozencích mluvíme?

(A) 2                             (B) 3                               (C) 5                               (D) 7

 

 1. Kterým číslem nahradíš otazník ? 101 − 11 = 51 + ?

(A) 49                             (B) 39                             (C) 38                             (D) 59

 

 1. Kolikrát je více prstů na rukou než rukou?

(A) 2krát                      (B) 4krát                       (C) 5krát                      (D) 10krát

 

 1. Které zvíře spalo nejdéle?

(A) medvěd spal 4 dny                                                   (B) ježek spal 100 hodin

(C) želva spala polovinu týdne                                       (D) kočka spala 20 minut

 

B

 1. Petr začal postupně sčítat všechna čísla od jedničky: 1 + 2 + 3+ …. Po chvíli zjistil, že součet, ke kterému dospěl, je dvojciferné číslo tvořené ze stejných cifer, a ve sčítání už dál nepokračoval. Jaký byl tento součet?

(A) 66                   (B) 55                   (C) 44                   (D) 33                  (E) 22

 

 1. Kolik krychlí s hranou délky 1 cm se vejde do krabice o rozměrech

2 cm x 4 cm x 6 cm?

(A) 12                    (B) 24                    (C) 30                   (D) 48                 (E) 56

 

 1. Které z následujících čísel je největší?

(A) 1 · 9 · 9 · 6      (B) 19 · 9 · 6       (C) 1 · 99 · 6       (D) 1 · 9 · 96       (E) 19 · 96

 

 1. Klokaní bonbony se prodávají pouze v balení po 4 a po 9 kusech. Kolik balíčků po 4 kusech koupil klokan Pepa,jestliže koupil přesně 35 bonbonů?

(A) 1                       (B) 2                    (C) 3                    (D) 4                     (E) 5

Zdroj:

Matematický klokan

 

 

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky březnových úloh:  A 1.D, 2.C, 3.D, 4.A; B 1.E, 2.C, 3.E, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na duben

A

 1. Dana, Jiří, Jan, Lucka a Oto jsou kamarádi. Jan je vyšší než Oto. Oto je vyšší než obě dívky. Jiří je o 15 centimetrů menší než Jan. Kdo je nejvyšší?

(A) Jiří                        (B) Jan                          (C) Lucka                          (D) Oto

 

 1. Princeznu Ladu přijelo požádat o ruku deset nápadníků z osmi království. Kolik jich mohlo být nejvíce ze stejného království?

(A) 1                               (B) 2                                (C) 3                               (D) 4

 

 1. Před půl hodinou bylo půl dvanácté a pět minut. Kolik je nyní hodin?

(A) 12:00                      (B) 00:05                       (C) 00:00                      (D) 11:55

 

 1. Děti měřily svými kroky délku hřiště. Alča naměřila 15 kroků, Bětka 17 kroků, Dan 12 kroků a Ivo 14 kroků. Kdo z dětí má nejdelší krok?

(A) Alča                        (B) Bětka                        (C) Dan                        (D) Ivo

 

B

 1. Nejnižší bod jeskyně leží 221 metrů pod místem vstupu do jeskyně, zatímco nejvyšší bod jeskyně leží 419 metrů nad vstupem. Jaký je největší rozdíl jeskyně (měřeno od nejnižšího po nejvyšší bod)?

(A) 198 metrů    (B) 221 metrů    (C) 419 metrů    (D) 442 metrů    (E) 640 metrů

 

 1. Ve 2 koších jsou dohromady 3 kočky a ve 3 dalších je dohromady 5 koček. Co musíme udělat, abychom mohli dát do každého koše právě 2 kočky?

(A) přidat 1 koš (B) odebrat 1 koš (C) přidat 2 koše (D) odebrat 2 koše (E) nic

 

 1. Soutěž Matematický klokan trvá 60 minut. Účastníci mají vyřešit 24 úloh. Kolik minut připadá průměrně na vyřešení jedné úlohy?

(A) 2               (B) 2,5             (C) 3               (D) 3,5               (E) žádná možnost

 

 1. Dan oběhne čtyřikrát kolem svého domu (běží stále stejnou rychlostí) za 1 min 40 s. Za jak dlouho oběhne jedenkrát svůj dům při stejné rychlosti?

(A) 15 sekund      (B)25 sekund        (C)35sekund     (D)50 sekund     (E) 5 minut

 

Zdroj: Matematický klokan

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky únorových úloh: A 1.C, 2.B, 3.A, 4.A; B 1.D, 2.B, 3. A, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na březen

A

 1. Vyber správný výsledek: 20 + 10 − 20 + 9 − 20 + 8 =?

(A) 10                              (B) 9                              (C) 8                              (D) 7

 

 1. Maminka mé sestry je pro mé děti:

(A) sestřenice                 (B) teta                 (C) babička                 (D) maminka

 

 1. Sára se narodila 2.5.2001. její bratr Petr je o 2 roky a 4 dny starší. Kdy se Petr narodil?

(A) 28.4.2003             (B) 6.5.2003               (C) 6.5.1999               (D) 28.4.1999

 

 1. Jaké číslo musíš doplnit na prázdné místo, aby čísla v obou řádcích tabulky dávala stejný součet?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 299
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

(A) 199                          (B) 100                           (C) 209                          (D) 289

 

B

 1. Jenda měl 3 mince, z nichž každá měla hodnotu jednoho eura. jednu z nich rozměnil na mince o hodnotě 50 centů a zbývající na mince o hodnotě 20 centů. Kolik mincí má Jenda nyní?

(A) 3                    (B) 6                     (C) 8                     (D) 10                     (E) 12

 

 1. Katka a její tři kamarádky se chystají jít koupit dárek pro Janu k narozeninám. Každá z nich dala stejnou částku peněz, celkem vybraly 140 korun. Jakou částkou přispěla na dárek každá z dívek?

(A)25                   (B) 30                    (C) 35                   (D) 40                    (E) 45

 

 1. Kolik čtvrthodin tvoří den?

(A) 24                   (B) 48                   (C) 72                   (D) 92                    (E) 96

 

 1. Můj táta je o 24let straší než já.“ – říká syn. „Můj syn je třikrát mladší než já.“ – říká otec. Kolik let mají táta se synem dohromady?

(A) 36                  (B) 48                    (C) 60                    (D) 72                   (E) 78

Zdroj: Matematický klokan

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky lednových úloh: A 1.D, 2.D, 3.D, 4.C; B 1.A, 2.C, 3.E, 4.C

 

Klásek Počtář- zadání na únor

A

12 23 34 41
27 38 49 ?
 1. Které číslo patří místo otazníku?

(A) 16     (B) 52     (C) 56     (D) 82

 

 1. Černé a bílé prase váží dohromady 320 kg. Černé prase váží o 32 kg více než bílé. Kolik váží bílé prase?

(A) 128                          (B) 144                          (C) 176                          (D) 192

 

 1. Trezor se odemkne, když správně natočíme tři ciferníky číslované od 0 do 9. Zloděj zjistil, že součin tří správných čísel je 8. Kolik možností musí vyzkoušet, aby určitě trezor otevřel?

(A) 10                              (B) 9                                (C) 8                               (D) 6

 

 1. Předevčírem byla sobota. Který den bude zítra?

(A) úterý                     (B) pondělí                      (C) neděle                    (D) pátek

 

B

 1. Terka sbírala 5 dní jahody. První den většinu jahod snědla, a tak nasbírala jen 1 košík jahod. Rozhodla se proto, že každý další den nasbírá dvakrát tolik košíků jahod, než nasbírala v předchozí den. Kolik košíků nasbírala za 5 dní?

(A) 11                  (B) 16                   (C) 21                    (D) 31                    (E) 36

 

 1. Fanda má 132 kuliček, Kuba jich má 86. Kolik kuliček musí dát Fanda Kubovi, jestliže jich chtějí mít stejný počet?

(A) 21                  (B) 23                    (C) 32                  (D) 42                     (E) 46

 

 1. Určete počet různých trojciferných čísel, jejichž ciferný součet se rovná 4.

(A) 10                      (B) 9                      (C) 8                    (D) 7                     (E) 6

 

 1. Bára neumí dobře napsat číslici 5, takže vždy, když ji má napsat, raději nakreslí srdíčko. jednou dostali za domácí úkol napsat všechna čísla od 1 do 100. Kolik srdíček se objevilo v její domácí úloze?

(A) 20                 (B) 25                   (C) 30                    (D) 15                 (E) 10

 

 

Zdroj: Matematický klokan

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky prosincových úloh: A 1.C, 2.C, 3.D, 4.C; B 1.D, 2.C, 3.C, 4.A

Klásek Počtář- zadání na leden

A

 1. Bedřich má tolik bratrů jako sester. Jeho sestra Zuzka má dvakrát více bratrů než sester. Kolik dětí je v této rodině?

(A) 4                             (B) 5                              (C) 6                             (D) 7

 1. Vypočítej: 2 · 0 + 0 · 9 =

(A) 11                               (B) 9                               (C) 2                               (D) 0

 

 1. Cirkusovou kapelu tvoří 1 pianista, 4 trumpetisté, 1 bubeník, 3 houslisté, 5 klarinetistů, 2 zpěváci, 3 kytaristé a 1 dirigent. Kolik hudebních nástrojů kapela potřebuje?

(A) 20                           (B) 19                          (C) 18                           (D) 17

 1. Vašek platil nákup v obchodě dvacetikorunou. Prodavačka mu vrátila dvě dvoukoruny a tři koruny. Kolik korun stál nákup?

(A) 7                            (B) 12                             (C) 13                          (D) 15

B

 1. V Zemi obrů musel Gulliver chodit rychleji, aby udržel s obry krok. Když obr udělal 3 kroky, musel jich Gullliver udělat 15. Jestliže při cestě z přístavu do paláce udělal obr 42 kroků, kolik jich udělal Gulliver ?

(A) 210                (B) 186              (C) 153                (D) 126                 (E) 54

 1. Petr a Marie byli u moře. Petr našel 24 mušliček a Marie 16. Kolik mušliček musel Petr věnovat Marii, aby měli oba stejně?

(A) 12                  (B) 6                     (C) 4                 (D) 8                     (E) 10

 1. V kroužku je 12 chlapců a 8 dívek. Každý týden se přijímají noví členové. Vždy jsou přijati 2 děvčata a 1 chlapec. Kolik členů bude v kroužku v době, kdy bude počet chlapců a dívek vyrovnaný?

(A) 20                  (B) 23                   (C) 26                   (D) 29                  (E) 32

 

 1. Krychle o straně délky 4 cm byla rozdělena na menší krychličky o straně délky 1 cm. Na kolik krychliček byla krychle rozdělena?

(A) 16             (B) 32                (C) 64                   (D) 128                 (E) 256

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Email *
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
IMG_4105 IMG_4108 IMG_4110 IMG_4103