Nadcházející akce
 1.   18.3.2019 - 22.3.2019
  7.A,B,C,9.B Alpy
 2.   20.3.2019 @ 8:00 - 12:30
  Soutěž v anglickém jazyce
 3.   20.3.2019 @ 18:00 - 19:30
  Setkání s rodiči u kávy – chování dětí a jeho projevy
 4.   21.3.2019 @ 8:00 - 11:30
  8.A Návštěva úřadu práce
 5.   26.3.2019 @ 8:00 - 12:00
  Etické dílny 5.A,5.B
Doporučujeme

Matematické soutěže

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky říjnových úloh: A 1.C, 2.C, 3.A, 4.A; B 1.E, 2.D, 3.D, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na listopad

A

 1. Jaké číslo musíš napsat místo otazníku?

− 4                             : 4                       +2

20   −−−−−→…………−−−−−→…………−−−−−→   ?

(A) 4                             (B) 6                            (C) 7                           (D) 8

 

 1. Za tří hodiny bude jedna hodina po poledni. Kolik je hodin?

(A) 1                          (B)                             (C) 10                              (D) 11

 

 1. Které značky jsou v řadě nakresleny nejčastěji?

♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪☻♥♪

(A) ♥                           (B) ♪                            (C) ☻                            (D) ♥ a ♪

 

 1. Helča je vyšší než Tomáš a menší než Katka. Petra je nejmenší. Kdo z nich je nejvyšší?

(A) Tomáš                      (B) Helča                    (C) Petra                    (D) Katka

 

B

 1. Tři želvy- Andy, Bandy a Candy- se zúčastnily dálkového běhu na 30 m. Když Andy doběhla do cíle, Bandy bylo 10 m za ní, zatímco Candy byla 4 m před Bandy. Kolik metrů bude zbývat Bandy do cíle v okamžiku, kdy tam doběhne Candy? Želvy běží stále stejnou rychlostí.

(A) 1                  (B) 2                   (C) 3                    (D) 4                     (E) 5

 

 1. Kolik různých obdélníků můžeme sestavit ze všech 12 zápalek?

(A) 2                 (B) 3                     (C) 4                    (D) 6                   (E) 12

 

 1. Lída a Jana chytily celkem 24 pulců. Lída jich chytila třikrát více než Jana. Kolik pulců chytila Jana?

(A) 3                    (B) 4                     (C) 6                     (D) 8                    (E) 18

 

 1. Které z následujících čísel získáme, když navzájem vynásobíme tři různá jednociferná čísla ( větší než 1)?

(A) 12               (B) 32                  (C) 45                   (D) 81                   (E) 54

 

Zdroj: Matematický klokan

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního. dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky zářijových úloh: A 1.B, 2.B, 3.B, 4.C; B 1.B, 2.E, 3.B, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na říjen

A

 1. Kolik odlišných čtverců (lišících se délkami stran) vidíš na obrázku.

(A) 9                             (B) 2                             (C) 3                              (D) 1

 1. Do políček tabulky se mají napsat čísla 1, 2, 3. V každém řádku a sloupci se musí každé z čísel 1, 2, 3 vyskytnout právě jednou. Co můžeš napsat místo otazníku?
1 ?
2 1
1

(A) pouze 1               (B) pouze 2              (C) pouze 3             (D) 1, 2 nebo 3

3. Součet několika čísel, napsaných na tabuli, je 100. Když smažeme všechna znaménka +, dostaneme 1234567. Kolik znamének + odstraníme?

(A) 4                             (B) 2                                (C) 6                            (D) 3

4. Měla babka čtyři jablka a dědoušek jen dvě. Kolik jablek musí dát babka dědouškovi, aby měli stejně?

(A) 1                                (B) 6                               (C) 3                              (D) 4

B

 1. Ψ je platidlo na sousední planetě. Kurz pro výměnu je 25 Ψ = 20 Kč. Když stojí na sousední planetě čokoláda 30 Ψ , kolik je to korun?

(A) víc než 27           (B) méně než 22          (C) 22            (D) 23           (E) 24

 1. Digitální kamera má 64 snímků za sekundu. Který z následujících výpočtů musíme použít, abychom zjistili, kolik snímků zabere kamera za 10 minut?

(A) 64 ∙ 10      (B) 64 ∙ 60        (C) 64 ∙ 360         (D) 64 ∙ 600       (E) 64 ∙ 3 600

3.   2 005 stovek plus 2 005 jednotek se rovná?

(A) 2 005 002 005   (B) 20 052 005     (C) 2 007 005   (D) 202 505   (E) 22 055 

 1. Úhoř je starý jako součet stáří dvou mrožů. Mrož je o 25 let starší než jezevec. Mrož je 5x starší než liška. Jezevec má nejméně 7 let. Které zvíře je druhé nejmladší?

(A) jezevec         (B) úhoř            (C) mrož           (D) liška           (E) nelze určit

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního školního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové ( sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat. Úlohy se budou v následujícím měsíci probírat na kroužku. Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

A

 1. Jsou tři bratři a každý má jednu sestru. Kolik je všech sourozenců?

(A) 6                            (B) 4                          (C) 5                           (D) 3 

 1. Jaké číslo musíš napsat místo otazníku, aby byl výpočet správný?
  − 2                         + 4

  ?   −−−−−→…………−−−−−→   5

(A) 7                             (B) 3                             (C) 5                           (D)

 1. Kolik společných písmen mají slova KLOKAN a MATEMATIKA?

(A) 1                               (B) 2                            (C) 3                             (D) 4

 1. Podél cesty v parku je 5 světel. Vzdálenost mezi každými dvěma světly je 8 metrů. Ota skákal po cestě od prvního k poslednímu světlu. Kolik metrů skákal?

(A) 16                            (B) 24                           (C) 32                         (D) 40

B

 1. Čaroděj řekl:„Když mně bylo 80 let, mému otci bylo 310. Nyní je můj otec dvakrát straší než já. Kolik je mi let?“

(A) 160                (B) 230              (C) 310                 (D) 390                 (E) 460

 1. Kolik čtvrthodin tvoří den?

(A) 24                (B) 48               (C) 72                 (D) 92                 (E) 96

 1. Na letním táboře „Matematický klokan“ vyřeší Adam 5 úloh denně a Standa 2 úlohy denně. Za kolik dní vyřeší Standa tolik úloh jako Adam za 6 dní?

(A) 18                      (B) 15                  (C) 10                 (D) 8                   (E) 6 

 1. Vědec objevil zvláštní druh housenky. Její tělo se skládá z hlavy a pěti článků. Každý článek je buď celý žlutý, nebo celý modrý. Přitom dva žluté články nikdy nejsou vedle se, modré však vedle sebe dosti často bývají Kolik různě zbarvených housenek mohl vědec objevit?

(A) 16                     (B) 13                   (C) 9                   (D) 8                     (E) 6

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do 24.6.2016 pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky květnových úloh: A 1. A, 2. D, 3. C, 4. E; B 1. B, 2. B, 3. C, 4. C

 

Klásek Počtář- zadání na červen

A

 1. Ve kterém případě dostaneš nejmenší výsledek?

(A) 2 + 0 + 0 + 8   (B) 200 : 8    (C) 2 ∙ 0 ∙ 0 ∙ 8     (D) 200 – 8     (E) 8 + 0 + 0 -2

 

 1. Jan násobil 3, Petr přičítal 2 a Ota odečítal 1. V jakém pořadí kluci počítali, když se od čísla 3 dostali k číslu 14?

(A) Jan, Petr, Ota                      (B) Petr, Jan Ota                        (C) Jan, Ota, Petr

(D) Ota, Jan, Petr                      (E) Petr, Ota, Jan

 

 1. Čím nahradíš *, aby platila rovnost 1 + 1 * 1 – 2 = 100?

(A) +                        (B) –                      (C) ∙                      (D) 0                     (E) 1

 

 1. Petr si připravil sněhové koule. Během bitvy jich vyrobil ještě 17, vystřílel jich 21 a po bitvě mu jich zůstalo 15. Kolik koulí měl Petr před bitvou?

(A) 53                   (B) 33                   (C) 23                    (D) 19                   (E) 18

B

 1. Z kolika zápalek nemůžeš poskládat obrazec ve tvaru trojúhelníku?

(A) 7                      (B) 6                        (C) 5                      (D) 4                   (E) 3

 

 1.  Když Iva chtěla naskládat do poličky všechny CD, zjistila, že se jí tam ⅓ nevejde. Naskládala tedy zbytek do 3 krabiček. Do každé dala 7 CD a zbylá 2 CD si dala na stůl. Kolik má Iva CD?

(A) 69                    (B) 21                      (C) 23                   (D) 63                (E) 19

 

 1. Kolik je dvoumístných čísel, ve kterých je číslice vpravo větší něž číslice vlevo?

(A) 26                    (B) 18                     (C) 9                    (D) 30                  (E) 36

  

 1.  Za 2 roky bude můj syn 2x starší, než byl před dvěma lety. Za 3 roky bude moje dcera 3x starší, než byla před třemi lety. Které tvrzení je pravdivé?

(A) Syn je o rok starší než dcera                    (B) Dcera je o rok starší než syn

(C) Syn a dcera jsou dvojčata                          (D)  Dcera je o 2 roky starší než syn

(E) Syn je o 2 roky starší než dcera

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky dubnových úloh: A 1.B, 2.D, 3.C, 4.D; B 1.A, 2.E, 3. E, 4.C

 

Klásek Počtář- zadání na květen

A

1
2 1
 
 1. Vyplň prázdná políčka tabulky, v každém řádku a sloupci se čísla 1,2, a 3 vyskytují právě jednou. Kolika způsoby můžeš tabulku doplnit?

(A) 1                (B) 2                 (C) 3                (D) 4                (E) 5

 

 1. Iva rozstříhala papír tvaru čtverce s obvodem 20 cm na dva obdélníky. Obvod jednoho z obdélníků je 16 cm. Určete obvod druhého obdélníku.

(A) 8 cm            (B) 9 cm             (C) 12 cm             (D) 14 cm             (E) 16 cm

 

 1. Na 3 stromech je 60 vran, z 1. stromu jich odletělo 6 pryč, z druhého 8 a ze třetího 4 vrány. Teď je na všech stromech stejný počet vran. Kolik jich sedělo na 2. stromě na začátku?

(A) 26                   (B) 24                   (C) 22                  (D) 21                    (E) 20

 

 1. Které písmeno v posloupnosti písmen KLOKANKLOKANKLOKAN… bude na 2 007 místě?

(A) A                    (B) K                    (C) L                       (D) N                   (E) 0

 

B

 1. Ela slaví 10. narozeniny. Její maminka je čtyřikrát starší. Kolik let bude mamince, když bude Ela dvakrát starší než dnes?

(A) 40                  (B) 50                  (C) 60                   (D) 70                    (E) 80

 

 1. Z dvojmístného čísla vytvoříme číslo čtyřmístné tak, že číslice napíšeme ještě jednou vpravo ve stejném pořadí. Kolikrát bude nové číslo větší než původní?

(A) 100krát        (B) 101krát       (C) 1000krát        (D) 1 001krát        (E) 10krát

 

 1. 5 celých čísel je rozmístěno po obvodu kruhu tak, že součet žádných 2 ani 3 sousedních čísel není dělitelných třemi. Kolik z těchto čísel je dělitelných třemi?

(A) 0                   (B) 1                (C) 2                    (D) 3                (E) nelze určit

 

 1. Dan, Oto, Ivo a Tom- každý dělá právě jeden ze sportů: fotbal, volejbal, judo a karate. Dan nedělá míčové hry, judista Oto se kamarádí s fotbalistou. Co je pravda?

(A) Dan hraje volejbal        (B) Oto je fotbalista         (C) Ivo hraje volejbal        (D) Tom dělá karate                (E) Dan dělá judo

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky březnových úloh: A 1.B, 2.E, 3.B, 4.C; B 1.C, 2.D, 3.B, 4.E

 

Klásek Počtář- zadání na duben

A

 1. Provaz dlouhý 15 m je třeba rozřezat na co největší počet různě dlouhých kusů. Délka každého kusu je v celých metrech. Kolik bude řezů?

(A) 3                      (B) 4                   (C) 5                  (D) 6                          (E) 15

 

 1. Které číslo patří do prázdného rámečku?

2 007 : (2 + 0 + 0 + 7) – 2 ∙ 0 ∙ 0 ∙ 7 =

(A) 1                       (B) 9                    (C) 214                (D) 223             (E) 2 007

 

 1. Klokan skáče rychlostí 4 skoky za 6 sekund. Za kolik sekund udělá 10 skoků?

(A) 10 s                 (B)  12 s                (C) 15 s               (D) 18 s               (E) 20 s

 

 1. Jan se narodil 1. 1. 2002. Jan je bez jednoho dne o jeden rok starší než Eva. Kdy se Eva narodila?

(A) 2. 1. 2003 (B) 2. 1. 2001 (C) 31. 12. 2000  (D) 31. 12. 2002  (E) 31. 2. 2003

 

B

 1. Čemu se rovná polovina z jedné setiny?

(A) 0,005             (B) 0,002               (C) 0,05              (D) 0,02                 (E) 0,5

 

 1. Na úsečce DE délky 2 006 cm jsou vyznačeny body A, B, C, tak, že délky │DA│ = │BE│= 1 111 cm a délka │DC│= 0,7∙│DE│. Určete pořadí bodů vyznačených na úsečce DE.

(A) DABCE       (B) DACBE       (C) DCBAE        (D) DBCAE       (E) DBACE

 

 1. Dřevěnou krychli o objemu 1 m3 rozřežeme na menší krychle o objemu 1 dm3. Tyto krychle stavíme jednu na druhou. Jaká je největší možná výška věže?

(A) 1 m           (B) 10 m              (C) 110 m            (D) 1 000m              (E) 100m

 

 1. V součinu ABCDE  = 7 632. Každá z číslice 1 až 9  je použitá právě jednou. Jaká číslice je na místě B?

(A) 1                       (B) 4                    (C) 5                      (D) 8                      (E) 9

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky únorových úloh: A 1.E, 2.C, 3.A, 4.D; B 1.C, 2.B, 3. B, 4.E

 

Klásek Počtář- zadání na březen

A

 1. 3 ∙ 2 006 = 2 005 + 2 007 + X. Které číslo Patří místo X?

(A) 2 005          (B) 2 006        (C) 2 007             (D) 2 008            (E) 2 009

 

309 41 5 7 68 2

2. Jaké největší číslo můžeš dostat, pokud zpřeházíš rámečky s čísly?

(A) 9876543210 (B) 4130975682 (C)3097568241 (D) 7568413092 (E) 7685413092

 

 1. Hokejka a míč stojí 500 Kč, 3 míče a 2 hokejky stojí 1 200 Kč. Kolik stojí míč?

(A) 100 Kč         (B) 200 Kč       (C) 300 Kč         (D) 400 Kč         (E) 500 Kč

 

 1. Na levé straně ulice jsou domy označena lichými čísly 1-39, na pravé straně sudými čísly 2-34. Kolik domů je v ulici?

(A) 8                  (B) 36                 (C) 37                  (D) 38                 (E) 73

B

 1. Na tabuli jsou celá čísla 1- 2 006. Jan podtrhl všechna čísla dělitelná 2, potom dělitelná 3 a nakonec všechna dělitelná 4. Kolik čísel je podtrženo právě 2x?

(A) 1 003            (B) 1 002          (C) 501               (D) 334           (E) 167

 

 1. Jan sečetl prvních 1 00 kladných sudých čísel. Vít sečetl prvních 1 000 kladných lichých čísel. Jaký je rozdíl mezi součty?

(A) 1                   (B) 200                   (C) 500          (D) 1 000           (E) 2 000

 

 1. Ela sečetla nejmenší a největší dvojciferná čísla dělitelná 3. Jan sečetl nejmenší a největší dvojciferná čísla, která nejsou dělitelná 3. O kolik se liší výsledky?

(A) 2               (B) 3                  (C) 4                    (D) 5               (E) 6

 1. Součin dvou celých čísel je 72. Kterému z následujících čísel se nemůže rovnat jejich součet?

(A) 73              (B) 22                   (C) 27                (D) 18              (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky lednových úloh: A 1.D, 2.E, 3.B, 4.D; B 1.B, 2.C, 3. B, 4.A

 

Klásek Počtář- zadání na únor

A

 1. Jaké číslo patří místo x: 2 005 – 205 = 25 +

(A) 250             (B) 1 825              (C) 2 185             (D) 1 800               (E) 1 775

 

 1. Výtah má nosnost 150 kg. Čtyři kluci váží: 60 kg, 80 kg, 80 kg a 80 kg. Kolikrát musí vyjet výtah nahoru, aby se všichni dostali co nejrychleji nahoru?

(A) 1                      (B) 2                       (C) 3                     (D) 4                     (E) 7

 

 1. Jana rozstříhala list papíru na 10 dílů. Jeden ústřižek rozstříhala opět na 10 dílů. Z nich vzala dva díly a opět každý rozstříhala na 10 dílů. Kolik má teď dílků?

(A) 37                    (B) 30                    (C) 47                  (D) 40                   (E) 27

 

 1. Jan potřebuje 40 minut na cestu pěšky k moři a zpáteční jízdu na kole. Pokud jede obě cesty na kole, trvá mu to 32 minut. Jak dlouho trvá cesta, pokud jde obě cesty pěšky?

(A) 24 minut      (B) 42 minut       (C) 46 minut       (D) 48 minut      (E) 50 minut

 

B

 1. V lodním kufru je 5 beden, v každé bedně jsou 3 krabice, v každé krabici 10 mincí. Kufr, bedna i krabice mají zámek. Kolik zámků musíš odemknout, abys získal 50 mincí?

(A) 5                       (B) 6                      (C) 8                     (D) 9                   (E) 16

 

 1. Máš číslo 13542, jedním tahem můžeš vyměnit dvě číslice. Kolik musíš provést tahů, abys dostal číslo 12345?

(A) 1                      (B) 2                      (C) 3                     (D) 4                     (E) 5

 

 1. Kolik hodin je polovina třetiny čtvrtiny dne?

(A) 2 hodiny       (B) 1 hodina        (C) 30 minut      (D) 20 minut     (E) 15 minut

 

 1. Petr napsal trojciferné a dvojciferné číslo. Urči součet těchto čísel, jestliže jejich rozdíl je 989.

(A) 1 000            (B) 1001               (C) 2 005           (D) 1 010              (E)  1 009

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky prosincových úloh: A 1.E 2.B, 3.B, 4.D; B 1.E, 2.C, 3. C, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na leden

A

 1. A + A + BB = CCC, každé písmeno odpovídá různé číslici, která číslice je A?

(A) 9                    (B) 8                     (C) 7                       (D) 6                   (E) 5

 

 1. Vypočítej 2 005 ∙ 100 + 2 005

(A) 2 005 002 005 (B) 20 052 005 (C) 2 007 005   (D) 202 555   (E) 202 505

 

 1. Ája a Ema mají dohromady 10 bonbonů. Ema jich má o 2 více než Ája. Kolik jich má Ema?

(A) 8                   (B) 6                   (C) 4                   (D) 2                       (E) 1

 

 1. Ela má tátu, mámu, bratra, psa, 2 myši, 2 ary a 4 ryby. Kolik a doma nohou?

(A) 8                   (B) 13                    (C) 22                   (D) 24                (E) 28

 

B

7 x 6
 1. Máš 11 polí, jaké číslo patří místo x, když součet každých tří po sobě následujících čísel je 21?

 

(A) 7                (B) 8             (C) 6               (D) 10                    (E) 21

 

 1. Pokud by se CD zlevnilo o 5% nebo zdražilo o 15%, rozdíl cen by byl 6 euro. Jaká by byla jeho cena po slevě?

(A) 1,50 €            (B) 6 €          (C) 28,50 €           (D) 30 €        (E) 34,50 €

 

 1. Jestliže je součet pěti po sobě jdoucích čísel 2005, pak největší z nich je:

(A) 401               (B) 403                 (C) 404             (D) 405             (E) 2 001

 

 1. Od půlnoci do 12 hodin v poledne spí klokan Pepa pod dubem, zbytek dne je vzhůru a vypráví příběhy. Na dubu je plakát a na něm je napsáno: „před dvěma hodinami dělal Pepa stejnou věc, jakou bude dělat za hodinu.“ Kolik hodin denně je to pravda?

(A) 18               (B) 12                   (C) 9              (D) 6                (E) 24

 

Zdroj: Matematický klokan

KLÁSEK POČTÁŘ

První pracovní den v měsíci bude zveřejněno zadání nových úloh a řešení úloh z minulého měsíce na nástěnce a na internetu pod odkazem Klásek Počtář.

Úlohy pod písmenem A) budou lehčí – hodnocené 5-ti body, úlohy pod písmenem B) budou těžší – hodnocené 10-ti body.

Úlohy odevzdávejte nebo posílejte nejpozději do posledního pracovního dne v daném měsíci pí. uč. Sobotové (sobotae@seznam.cz), se kterou můžete úlohy a řešení kdykoliv konzultovat (např. na kroužku).

Vyhodnocení nejlepších počtářů proběhne na konci školního roku.

Výsledky listopadových úloh: A 1.D 2.B, 3.B, 4.E; B 1.C, 2.D, 3. A, 4.B

 

Klásek Počtář- zadání na prosinec

A

 1. (10 ∙ 100) ∙ (20 ∙80) =

(A) 2 000 ∙ 80 000                    (B) 2 000 ∙ 8 000                     (C) 2 000 ∙ 80 000

(D) 20 000 ∙ 8 000) ∙                 (E) 2 000 ∙ 800

 

 1. Eda nasbíral 2 004 semínek borovice. Rozdělil je na hromádky po pěti. Kolik úplných hromádek po pěti semínkách dostane?

(A) 5               (B) 400             (C) 401             (D) 402           (E) 404

 

 1. Tříčlenná králičí rodina sní za týden celkem 73 mrkví. Táta sní o 5 mrkví víc než máma. Mládě sní 12 mrkví. Kolik mrkví sní maminka?

(A) 27            (B) 28                    (C) 31                   (D) 33                    (E) 56

 

 1. Na trase autobusu je 9 zastávek, které jsou od sebe stejně vzdáleny. Vzdálenost mezi 1. a 3. zastávkou je 600 m. Kolik metrů je mezi 1. a poslední?

(A) 1 200        (B) 1 500 m        (C) 1 800 m         (D) 2 400 m       (E) 2 700 m

 

B

 1. Ivo přeloží pětkrát tentýž list papíru na polovinu a nakonec udělá doprostřed díru. Kolik otvorů bude na rozloženém listu?

(A) 6              (B) 10            (C) 16              (D) 20                   (E) 32

 

 1. Na ostrově je neobvyklé počasí. V pondělí a středu prší, v sobotu je mlha a ostatní dny svítí sluníčko. Který den tam mám začít 44denní dovolenou, aby bylo co nejvíc slunečních dní?

(A) v pondělí     (B)ve středu      (C) ve čtvrtek       (D) v pátek     (E) v úterý

 

 1. Papírový pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 6 a 8 cm je přeložen podél spojnice středů těchto dvou stran. Jaký obsah bude mít vzniklý lichoběžník?

(A) 9 cm2        (B) 12 cm2       (C) 18 cm2         (D) 24 cm2         (E) 30 cm2

 

 1. Uhodni přirozené číslo, když víš, že vždy jen část informace je pravdivá: a) je to 9 a je to prvočíslo, b) je sudé a je to 15.

(A) 1             (B) 2               (C) 3           (D) 9              (E) 15

 

Zdroj: Matematický klokan

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
IMG_5004 IMG_4995 IMG_4991 IMG_4987