Vedení školy: Mgr. Malá, Mgr. Havelková
Třídní učitelé:
1.A Mgr. Jirešová
1.B Mgr. Šimáková
1.C Mgr. Janečková
2.A Mgr. Duchková
2.B Mgr. Veselá
2.C Mgr. Břízová
3.A Mgr. Forkertová
3.B Mgr.Listopadová Havlová
3.C Ing. Bullová
4.A Ing. Suldovská
4.B Mgr. Klimešová
4.C PhDr. Klimšová
4.D Mgr. Verflová
5.A Mgr. Hubáček
5.B Mgr. Čumpelíková
5.C Bc. Jireš
6.A Ing. Raif
6.B Mgr. Herecová
7.A Mgr. Balák
7.B Mgr. Černá
7.C Mgr. Suchánek
8.A Mgr. Hejnic
8.B Mgr. Myrdaczová
8.C Mgr. Polívka
9.A Mgr. Beňová
9.B Mgr. Suchý
Netřídní učitelé:
Ing. Sládečková(M,F,Ch),Mgr. Barešová (NJ),Ing. Dresselová(M,NJ), Mgr.Jurzykowská (FJ,MV),Mgr. Kafková (ČJ,LS,VV),PhDr. Kotlánová (Př), Mgr. Matoušková (AJ),Mgr. Pařízková (AJ),RNDr. Ernest (F,In), Ing. Preclíková (AJ), Ing. Laníková (AJ).
Vychovatelky školní družiny: vedoucí ŠD : B. Šimonová
Bc. Brandesová,P. Horká,Ing. Chudková,M. Kořánová,J. Sommerová, Š. Spitzerová,M. Šmolíková,M. Troníčková
Asistenti pedagoga:
H. Donátová, K. Kučerová, M. Machatá, Ing. Vrbová, M. Zaňáková DiS., J. Slapničková,
Bc.M. Svobodová

Nepedagogičtí pracovníci :
P. Bachtík, I. Bachtíková, H. Blaštíková, J. Čičmancová,R. Dudová, H. Dynybylová, M. Kašperová,D. Kočevárová, J. Kožárová, L. Sivets.

Jméno Email
Balák Ondřej ondrej.balak@zszelenec.net
Barešová Lenka lenka.baresova@zszelenec.net
Beňová Petra petra.benova@zszelenec.net
Brandesová Michaela michaela.brandesova@zszelenec.net
Břízová Jitka jitka.brizova@zszelenec.net
Bullová Miroslava mirka.bullova@zszelenec.net
Černá Pavla pavla.cerna@zszelenec.net
Čumpelíková Nikola nikola.cumpelikova@zszelenec.net
Donátová Hana hana.donatova@zszelenec.net
Dresselová Jana jana.dresselova@zszelenec.net
Duchková Libuše libuse.duchkova@zszelenec.net
Ernest Robert robert.ernest@zszelenec.net
Forkertová Věra vera.rotkertova@zszelenec.net
Havelkova Marcela marcela.havelkova@zszelenec.net
Hejnic Jan jan.hejnic@zszelenec.net
Herecová Iva iva.herecova@zszelenec.net
Horká Petra petra.horka@zszelenec.net
Hubáček Vladimír vladimir.hubacek@zszelenec.net
Chudková Dana dana.chudkova@zszelenec.net
Janečková Alena alena.janeckova@zszelenec.net
Jireš Pavel pavel.jires@zszelenec.net
Jirešová Eliška eliska.jiresova@zszelenec.net
Jurzykowská Pavlína –Kudláčková, DEA pavlina.jurzykowska@zszelenec.net
Kafková Jarmila jarmila.kafkova@zszelenec.net
Klimešová Jana jana.klimesova@zszelenec.net
Klimšová Jana jana.klimsova@zszelenec.net
Kořánová Markéta marketa.koranova@zszelenec.net
Kotlánová Eva eva.kotlanova@zszelenec.net
Kučerová Kateřina katerina.kucerova@zszelenec.net
Listopadová – Havlová Martina martina.listopadova@zszelenec.net
Machatá Marcela marcela.machata@zszelenec.net
Matoušková Jana jana.matouskova@zszelenec.net
Myrdaczová Martina martina.myrdaczova@zszelenec.net
Polívka Tomáš tomas.polivka@zszelenec.net
Preclíková Anna anna.preclikova@zszelenec.net
Raif Ondřej ondrej.raif@zszelenec.net
Sládečková Vladislava vladislava.sladeckova@zszelenec.net
Slapničková Jaroslava Jaroslava.slapnickova@zśzelenec.net
Sommerová Jana jana.sommerova@zszelenec.net
Spitzerová Šárka sarka.spitzerova@zszelenec.net
Suchánek Petr petr.suchanek@zszelenec.net
Suchý Aleš ales.suchy@zszelenec.net
Suldovská Petra petra.suldovska@zszelenec.net
Svobodová Michaela michaela.svobodova@zszelenec.net
Šimáková Lada lada.simakova@zszelenec.net
Šimonová Barbara barbara.simonova@zszelenec.net
Šmolíková Monika monika.smolikova@zszelenec.net
Troníčková Martina martina.tronickova@zszelenec.net
Verflová Hana hana.verflova@zszelenec.net
Veselá Petra petra.vesela@zszelenec.net
Vrbová Marie marie.vrbova@zszelenec.net
Zaňáková Martina martina.zanakova@zszelenec.net

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9A_23x15cm_25ks thumbs_ZS_ZELENEC_9B_23x15cm_29ks