Nadcházející akce
 1.   25.6.2018 @ 17:00 - 20:00
  Třídní schůzky
 2.   26.6.2018 @ 17:00 - 19:00
  AKADEMIE
 3.   28.6.2018 @ 8:00 - 13:00
  2.A,B,C,D,4.A,B,C,8.A,B,9. PENTHEA
 4.   28.6.2018 @ 9:00 - 14:00
  6.A,6.B KONIKLEC
 5.   29.6.2018
  Vysvědčení
Doporučujeme

Seznamy žáků budoucích 1. tříd
1.A – třídní učitelka Mgr. Libuše Duchková

1. Bajzík Oliver
2. Brablc Bruno
3. Doubek Matěj
4. Galistr Teodor
5. Gardašová Dita
6. Ježek Jonáš
7. Jurzykowski Natan
8. Klainová Natálie
9. Knappe Eva
10. Kupková Terezie
11. Melcrová Emili
12. Mikula Jan
13. Nohelová Dominika
14. Orr Šimon
15. Rejzlová Monika
16. Řeháková Stella Josefin
17. Smělá Lucie
18. Sulková Laura
19. Šmíd Dominik
20. Tošovská Laura
21. Urban Ondřej
22. Valášek Marek
23. Voldán Lukáš
24. Vrbová Anežka
25. Zajac Jan

1.B – třídní učitelka Mgr. Petra Veselá

1. Čekan René Leon
2. Červený Lukáš
3. Donát Vojtěch
4. Eggerth Filip
5. Eggerth Kryštof
6. Fabianová Sára
7. Havlová Adéla
8. Houštecká Veronika
9. Hradecká Simona
10. Kaprová Sophie Gabriella
11. Kohout Tomáš
12. Kosková Jana
13. Nováková Hana
14. Paulíková Lucie
15. Peterová Markéta
16. Petr Matyáš
17. Serynek Sebastian
18. Schwarz Zdeněk
19. Stanko Daniel
20. Šachl Vojta
21. Truhlář Lukáš
22. Uhrová Dominika
23. Vaňata Lukáš
24. Veleta Matyáš
25. Venderová Barbora
26. Watson – Jones Timothy

1.C – třídní učitelka Jitka Břízová

1. Bezdíčková Karolína
2. Bušo Radek
3. Grepl Jiří
4. Grepl Michal
5. Hána Oskar
6. Holub Mikuláš
7. Huža Andreas
8. Hužvíková Agáta
9. Janáková Kristýna
10. Jandl Dominik
11. Koldovská Karolína
12. Kubáňková Amálie
13. Lísková Lucie
14. Luštincová Lucie
15. Michlová Šárka
16. Miksa Václav
17. Myrdaczová Anna
18. Novák Jakub Sebastian
19. Obitko Tomáš
20. Spilka František Jan
21. Stránská Valerie
22. Svoboda Filip
23. Šikýř Ondřej
24. Šulc Marek
25. Švejdová Agáta
26. Tůmová Elen
27. Žák Luka

Zápis 2018-2019

V tomto roce se posunuly termíny zápisů na duben.

Zápis se týká dětí, narozených v období 1.9.2011 – 31.8.2012 a dětí, kterým v loňském roce  byla odložena školní docházka o jeden rok a mají tedy nastoupit do ZŠ 1.9.2018. Je rozdělen do dvou částí:

1.část : 5.4.2018 od 14 do 16,30 hodin v ředitelně školy

Podání přihlášky a dotazníku pro rodiče, které vyplní rodič na místě ve škole, nebo si můžete tento dotazník, respektive přihlášku stáhnout z našeho webu www.zszelenec.net – pro uchazeče o naši školu – dotazník pro rodiče budoucích žáků školy  a  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a předem (i částečně) vyplnit.( s sebou OP a rodný list dítěte )

Obratem dostanete zápisový lístek s číslem, se kterým přijdete k zápisu. Zároveň jméno svého dítěte zapíšete do rozpisu na zápis dětí.

Pod tímto číslem bude probíhat celý zápis a naleznete jej v konečném seznamu přijatých  ( nepřijatých) žáků.

2. část:  10. a 11. 4. 2018 od 13 do 17 hodin podle rozpisu viz výše

Děti rozhodně nemusí umět číst ani psát. Zjišťujeme spíše jejich školní zralost, samostatnost, schopnost komunikovat, základní orientaci v prostoru, znalost tvarů a barev a posuzujeme také výslovnost. Je vhodné, aby si dítě  k zápisu připravilo krátkou písničku nebo básničku.

Zápis samotný trvá asi 30 minut, ale v exponovaných časech budou děti muset chvíli čekat – pro ten případ je pro ně připravena herna, kde se o ně postarají vybraní starší žáci.

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit v uvedeném termínu, spojte se, prosím, s námi v předstihu, abychom dohodli náhradní termín zápisu.

Ráda bych upozornila rodiče, že hodina na rozpisu je závazná!

(snažíme se vše zorganizovat tak, aby nikdo nemusel zbytečně čekat).

Postup při přijímání uchazečů :

 1. Základní škola Zeleneč přijímá všechny uchazeče ze spádové oblasti obce Zeleneč.
 2. Pokud uchazeč nemá bydliště ve spádové oblasti, přijímá přednostně při přítomnosti sourozence ve škole.
 3. neplatí – li bod 1.,2., přijímá naše základní škola další uchazeče do naplnění kapacity školy losem.

Pokud rodiče podají žádost o přijetí na jinou základní školu,je přijímací řízení na ZŠ Zeleneč ukončeno.

 

Mgr. Jana Malá, ředitelka školy

Odběr novinek
Zadejte svoji emailovou adresu k odběru novinek.
Téma měsíce
CESTUJEME VZDUCHEM
Schránka důvěry
Archiv
Foto dne
DSC01847 DSC01845 DSC01800 DSC01781